ارتباط رژیم غذایی دوران شیردهی با ترکیب شیر مادر
پزشک شما

ارتباط رژیم غذایی دوران شیردهی با ترکیب شیر مادر

27 خرداد 1396

مطالعات قبلی نشان داده اند که رژیم غذایی پرچرب مادر در دوران بارداری و شیردهی اثر طولانی مدت بر میکروبیوم روده شیرخوار دارد. میکروبیوم جمعیتی از باکتری ها است که داخل روده انسان زندگی می کنند. مطالعه حاضر نشان می دهد که آیا شیر مادر در این فرآیند نقش دارد یا خیر. 
در این مطالعه محققان دریافتند تغییرات خاص در رژیم غذایی مادر با تغییر در ترکیب میکروبیوم شیر و الیگوساکاریدهای (نوعی کربوهیدرات) شیر انسان همراه است. این دو ترکیب شیر مادر دارای پتانسیل تغییر میکروبیوم روده در شیرخوارانی هستند که از شیر مادر تغذیه می کنند. بنابراین نتایج این مطالعه نشان می دهد تکامل میکروبیوم روده شیرخوار می تواند تا حدی تحت تاثیر غذایی باشد که مادر در دوران شیردهی می خورد.
به اعتقاد محققان باید مطالعات بیشتری انجام شود تا مشخص شود چه انجام تغییراتی در رژیم غذایی مادر در دوران شیردهی می تواند میکروبیوم روده شیرخوار را تغییر دهد و همچنین مشخص شود که این تغییرات چه تاثیری بر سلامت شیرخوار دارد. همچنین پژوهشگران امیدوارند که با استفاده از مطالعات بیشتر راهنماهای رژیمی برای مادران شیرده به منظور تحریک تولید میکروبیوم روده ایجاد گردد. 
منبع:


Presented Thursday, Jan. 26, in the oral plenary session at 1:15 p.m. PST, at the Society for Maternal-Fetal Medicine's annual meeting, The Pregnancy Meeting, 2017.
 

تعداد بازدید: 407

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha