افزایش خطر بیماری قلبی با نشستن های طولانی مدت
پزشک شما

افزایش خطر بیماری قلبی با نشستن های طولانی مدت

16 مرداد 1396

شواهد جدید نشان می دهد که نشستن های طولانی مدت برای سلامت انسان مضر است. نتایج این مطالعه نشان داد در افرادی که شغل آن ها مستلزم نشستن پشت میز است دور کمر بیشتر بوده و خطر بیماری قلبی بالاتر است. در مطالعه حاضر 111 فرد سالم و غیرسیگاری شرکت کردند. هیچ کدام از افراد داروی کاهنده چربی خون، فشارخون یا قند خون دریافت نمی کردند.
نتایج نشان داد در افرادی که پشت میز می نشستند دور کمر بیشتر بود و میزان نمایه توده بدنی (BMI) نیز یک واحد بیشتر بود. همچنین در این افراد طی 10 سال خطر بیمار قلبی – عروقی بیشتر بود. به عبارت دیگر، بعد از گذشت 5 ساعت، هر ساعت نشستن اضافی با افزایش دور کمر به میزان 2 سانتی متر، افزایش خطر بیماری قلبی – عروقی به میزان 2/0 درصد، افزایش کلسترول بد (LDL) و کاهش کلسترول خوب (HDL) همراه بود. راه رفتن به میزان 15 هزار قدم در روز که معادل 7 مایل پیاده روی است این خطر را خنثی می ساخت.
منبع:


Time spent in sedentary posture is associated with waist circumference and cardiovascular risk. International Journal of Obesity, 2017.
 

تعداد بازدید: 356

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha