تماشای تلویزیون در زمان صرف غذا احتمال چاقی را افزایش می دهد.
پزشک شما

تماشای تلویزیون در زمان صرف غذا احتمال چاقی را افزایش می دهد.

10 شهریور 1396

نتایج منتشر شده در مجلهJournal of the Academy of Nutrition and Dietetics  که بر روی 12842 فرد بزرگسال انجام شده نشان می دهد که عدم تماشای تلویزیون در هنگام صرف وعده شام و مصرف غذاهایی که در منزل پخته شده اند احتمال ابتلا به چاقی را کاهش می دهد. چاقی به نمایه توده بدنی (BMI) ≥ 30 گفته می شود.
نتایج این مطالعه نشان داد در بزرگسالانی که گزارش کرده بودند هرگز در زمان صرف غذا تلویزیون یا فیلم نگاه نمی کنند نسبت به کسانی که همیشه در زمان صرف غذا تلویزیون می دیدند، احتمال ابتلا به چاقی کمتر بود. همچنین کسانی که همیشه از غذاهای پخته شده در منزل استفاده می کردند نسبت به کسانی که به ندرت از غذای پخته شده در خانه می خوردند یا هیچ وقت از غذایی منزل استفاده نمی کردند، شانس ابتلا به چاقی کمتر بود.
بررسی ها در کودکان و نوجوانان نیز نشان می دهد صرف وعده های غذایی همراه با خانواده احتمال ابتلا به اضافه وزن و چاقی را در این گروه سنی کاهش می دهد. همچنین مشخص شده نوجوانانی که در زمان صرف غذا همراه با خانواده تلویزیون تماشا می کنند، از غذاهای ناسالم تری استفاده می کنند.
منبع:


Television, Home-Cooked Meals, and Family Meal Frequency: Associations with Adult Obesity. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2017.
 

تعداد بازدید: 387

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha