تأکید بیشتر محققین بر رابطه بین کمبود خواب و ابتلا به دیابت
پزشک شما

تأکید بیشتر محققین بر رابطه بین کمبود خواب و ابتلا به دیابت

25 خرداد 1394

کمبود خواب موجب افزایش مقادیر اسیدهای چرب آزاد در خون می شود، این شرایط با القای وضعیت پره دیابت در مردان سالم همراه است. محققین بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد کردند که خواب کافی و بهبود کیفیت آن می تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی در زمینه کاهش اپیدمی دیابت نوع 2 و چاقی مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی محققین در این مطالعه ارزیابی مقادیر اسیدهای چرب ضروری بر اثر بی خوابی در طی 24 ساعت شبانه روز بود. مدارک موجود در این زمینه اثر کمبود خواب- وضعیت ویژه جوامع مدرن- را بر ایجاد اختلال در سوخت و ساز چربی و کاهش توانایی انسولین برای تنظیم قند خون مورد تأیید قرار دادند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Esra Tasali ؛ " مطالعات زیادی ارتباط بین کمبود خواب، افزایش وزن و ابتلا به دیابت نوع 2 را مورد تأیید قرار دادند." وی در ادامه افزود: " مطالعات آزمایشگاهی، شبیه به پژوهش ما، در شناخت سازوکار این ارتباط یعنی خواب و بروز چاقی و دیابت کمک زیادی خواهد کرد." یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که پس از 4 ساعت خواب در سه شبانه روز مقادیر اسیدهای چرب آزاد خون که به طور معمول در طول شب به طور تدریجی افزایش و سپس کاهش می یابد، در حدود ساعت 4 تا 9 صبح نیز در سطح بالا حفظ شد. هنگامی که اسید های چرب آزاد خون افزایش می یابد توانایی انسولین برای تنظیم قند خون کاهش می یابد.  نتایج این مطالعه دیدگاه جدیدی را در زمینه ارتباط بین کمبود خواب و ابتلا به دیابت ایجاد نمود. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Diabetologia منتشر شد.

منبع:


Esra Tasali et al. Sleep restriction increases free fatty acids in healthy men. Diabetologia, February 2015
 

تعداد بازدید: 1305

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha