ورزش هوازی تستوسترون را در مردان دارای اضافه وزن افزایش می دهد.
پزشک شما

ورزش هوازی تستوسترون را در مردان دارای اضافه وزن افزایش می دهد.

17 دی 1395

تستوسترون هورمون مردانه غالب است که توسط بیضه ها تولید می شود. تستوسترون در مردان مسئول تولید منظم اسپرم، میل جنسی، رشد موهای صورت و بدن، اندازه و قدرت عضلانی، توزیع چربی، تولید گلبول های قرمز و تراکم استخوان است. سطح تستوسترون در مردان طی سنین 30 تا 40 سالگی شروع به کاهش می کند و هر سال 1% کم می شود. چاقی یک فاکتور عمده برای کاهش سطح تستوسترون است. مطالعه اخیر نشان داد بین فعالیت بدنی با افزایش تستوسترون در مردان دارای اضافه وزن و چاقی ارتباط وجود دارد. هدف از این مطالعه اثبات ارتباط فعالیت بدنی با افزایش سطح تستوسترون در مردان بود.
این مطالعه با حضور 44 مرد که 28 نفر آن ها اضافه وزن داشته یا چاق بودند و 16 نفر وزن نرمال داشتند، انجام شد. هیچ یک از افراد در برنامه ورزشی منظم شرکت نمی کردند. با شروع مطالعه تمام افراد در برنامه ورزشی هوازی منظم 60-40 دقیقه پیاده روی، 3-1 بار در هفته، به مدت 12 هفته شرکت کردند. قبل و بعد از برنامه ورزشی سطح تستوسترون افراد اندازه گیری شد.
نتایج نشان داد برنامه ورزشی بر سطح تستوسترون افراد با وزن نرمال اثری نداشت اما در مردان دارای اضافه وزن و چاقی افزایش سطح سرمی هورمون نشان داده شد (از 4/15 نانومول در لیتر به 1/18 رسیده بود). آن هایی که شدیدتر ورزش کرده بودند افزایش بیشتری در سطح تستوسترون آن ها ایجاد شده بود.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد مردانی که در پایان مطالعه همچنان اضافه وزن داشته و یا چاق بودند نسبت به آن هایی که وزن نرمالی داشتند همچنان سطح تستوسترون پایین تری داشتند. مردان چاق یا دارای اضافه وزن در طول مطالعه با برنامه ورزشی مقداری وزن کم کرده بودند که به گفته محققان می تواند سطح تستوسترون آن ها را افزایش داده باشد. با این حال، مقدار کاهش وزن اندک بود و افزایش شدید فعالیت بدنی به طور مستقل با افزایش سطح تستوسترون سرم مرتبط بود.
نکته عملی: فعالیت بدنی هوازی شدید با افزایش سطح تستوسترون در مردان مرتبط است.
منبع:


Hiroshi Kumagai et al. "Lifestyle modification increases serum testosterone level and decrease central blood pressure in overweight and obese men". Journal of Endocrinology, 2016

 

تعداد بازدید: 653

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha