آمی‌تریپتیلین‌ (AMITRIPTYLINE HCI)

آمی‌تریپتیلین‌ برای‌ درمان‌ بیماری‌ افسردگی‌ بخصوص‌ وقتی‌ که‌ تسکین‌ روانی‌ مورد نیاز باشد و نیز شب‌ ادراری‌ کودکان‌ تجویز می‌شود.


Coated Tablet: 10 mg, 25mg

Scored Coated Tablet: 100 mg


این‌ دارو پس‌ از تجویزخوراکی‌ به‌ سرعت‌ و بطور کامل‌ جذب‌ می‌شود. دارای‌ متابولیسم‌ گذر اول‌ کبدی‌ بوده‌ و متابولیت‌ فعال‌ آن‌ نور تریپتیلین‌ می‌باشد. راه‌ دفع‌ دارو از طریق‌ کلیه‌ است‌.


در موارد سکته‌ قلبی‌ اخیر، آریتمی‌ (بخصوص‌ ایست‌ قلبی‌)،حالات‌ مانیک‌ و نارسائی‌ کبدی‌ نباید مصرف‌ شود.


در موارد زیر مصرف‌ این‌ دارو با احتیاط صورت‌ گیرد:

بیماری‌ قلبی‌ ـ عروقی‌، سابقه‌ صرع‌، سالمندان‌، نارسایی‌ کبدی‌، بیماری‌ تیروئید، فئوکروموسیتوم‌، سابقه‌ مانیا،جنون‌، گلوکوم‌ با زاویه‌ بسته‌، سابقه‌ احتباس‌ ادرار، الکتروشوک‌ درمانی‌ همزمان‌ و پورفیری‌.


خشکی‌ دهان‌،خواب‌ آلودگی‌، تاری‌ دید، یبوست‌، تهوع‌، اشکال‌ در ادرار کردن‌، عوارض‌ قلبی‌ ـ عروقی‌، واکنش‌های‌ ازدیاد حساسیت‌، اختلالات‌ رفتاری‌، اختلالات‌ حرکتی‌، تداخل‌ در فعالیت‌ جنسی‌، تغییرات‌ قند خون‌، افزایش‌ اشتها و وزن‌ عوارض‌ اندوکرین‌ مثل‌ ژنیکوماستی‌، اختلالات‌ خونی‌ وهیپوناترمی‌ از عوارض‌ جانبی‌ داروهستند


مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با مهار کننده‌ های‌ آنزیم‌  MAOباعث‌ تحریک‌ CNS و بالا رفتن‌ فشار خون‌ می‌گردد. این‌ دارو از طریق‌ کاهش‌ آستانه‌ تشنج‌ با اثر داروهای‌ ضد صرع‌، مقابله‌ می‌کند. بعضی‌ از داروهای‌ ضد صرع‌ با کاهش‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ آمی‌تریپتیلین‌، اثرضد افسردگی‌ آن‌ را کاهش‌ می‌دهند. این‌ دارو اثر پایین‌ آورنده‌ فشار خون‌ کلونیدی ن‌و گوانتیدین‌ را کاهش‌ می‌دهد و در صورت‌ قطع‌ ناگهانی‌ این‌ دو دارو، خطر افزایش‌ فشار خون‌ زیاد می‌شود.مصرف‌ همزمان‌ با فنوتیازین‌ها موجب‌ افزایش‌ عوارض‌جانبی‌ آنتی‌ موسکارینی‌ می‌شود. مصرف‌ همزمان‌ با نورآدرنالین‌ باعث‌ افزایش‌ فشارخون‌ و با آدرنالین‌ باعث‌ پرفشاری‌ خون‌ و آریتمی‌ می‌گردد اما تجویز همزمان‌  بی‌حس‌ کننده‌ های‌ موضعی‌ حاوی‌ آدرنالین‌ بنظر می‌رسد که‌ بی‌ خطر باشد.سایمتیدین‌ با مهار متابولیسم‌ این‌ دارو،غلظت‌ پلاسمایی‌ آن‌ را افزایش‌ می‌دهد.

 


1 ـ از قطع‌ ناگهانی‌ مصرف‌ دارو پرهیز شود. در صورت‌ نیاز، کاهش‌ مقدار مصرف‌ باید تدریجی‌ و درطول‌ یک‌ دوره‌ حداقل‌ 4 هفته‌ ای‌  انجام‌ شود.

2 ـ در هفته‌ های‌ اول‌ درمان‌ به‌ دلیل‌ افزایش‌ تمایل‌ به‌ خودکشی‌ باید بیمار را تحت‌ نظرقرار داد.

3 ـ بیش‌ از یک‌  داروی‌ ضد افسردگی‌ در یک‌ زمان‌ نباید تجویز شود.

4 ـ برای‌ شروع‌ اثرات‌ درمانی‌ این‌ دارو حداقل‌ 2 هفته‌ وقت‌ لازم‌ است‌.

5 ـ مصرف‌ دارو توسط سالمندان‌ باید با حداقل‌ مقدار شروع‌ شود زیرا به‌ عوارض‌ جانبی‌ این‌ دارو حساس‌ترند.

6 ـ به‌ علت‌ نیمه‌ عمر طولانی‌ دارو، تجویزیک باره‌ مقادیر آن‌ در موقع‌ خواب‌، کفایت‌ می‌کند.

7 ـ به‌  بیمار یادآوری‌ شود که‌ در صورت‌ بروز علائم‌ آنتی‌ موسکارینی‌ به‌ درمان‌ ادامه‌ دهد چون‌ به‌ این‌ اثرات‌ تا حدی‌ تحمل‌ حاصل‌ می‌شود.

8 ـ در صورت‌ وجود سابقه‌ مصرف‌ مهارکننده‌ های‌ آنزیم‌ MAO ، باید دو هفته‌ بعد از قطع‌ آن‌، مصرف‌ آمی‌تریپتیلین‌ را آغازکند.

9 ـ در صورت‌ ضرورت‌ مصرف‌ داروی‌ مهار کننده‌ MAO باید حداقل‌ یک‌ هفته‌ بین‌ قطع‌ این‌ دارو و شروع‌ داروی‌ جدید فاصله‌ زمانی‌ ایجاد شود.

10 ـ این‌ دارو با ایجاد خواب‌ آلودگی‌، ممکن‌ است‌ بر اعمالی‌ که‌ نیاز به‌ مهارت‌ دارند مثل‌ رانندگی‌، تأثیر بگذارد.


در کنترل‌ افسردگی‌ از راه‌ خوراکی‌، ابتدا 75 میلی‌ گرم‌ (در بالغین‌ وسالمندان‌ 30-75 میلی‌ گرم‌) در روز، درمقادیر منقسم‌ و یا بصورت‌ یک‌ جا در موقع‌ خواب‌ مصرف‌ می‌شود و سپس‌ بتدریج‌  براساس‌ نیاز تا حداکثر 150 میلی‌ گرم‌ افزایش‌ می‌یابد. مقدار داروی‌ نگهدارنده‌ بطور معمولmg/day‌ 50-100 می‌باشد.

در شب‌ ادراری‌ کودکان‌ 7-10 سال‌،10-20 میلی‌ گرم‌ و در بچه‌ های‌ 11-16سال‌ 25-50 میلی‌ گرم‌ هنگام‌ خواب‌ مصرف‌ می‌شود.