اتر ETHER

 

اتر به‌ عنوان‌ داروی‌ بیهوش‌ کننده‌ مصرف‌ می‌شود.


داروها
داروهای بیماری های اعصاب و روان

For Inhalation 


در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌، عیب‌ کار کلیه‌، افزایش‌ فشار مایع‌ مغزی‌ ـ نخاعی‌ و بیماری‌ شدید کبد نباید مصرف‌ شود.


1 ـ مصرف‌ اتر در شرایط  گرم‌ ومرطوب‌ برای‌ بیماران‌ تب‌ دار توصیه‌ نمی‌شود. در این‌ موارد اتر ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد حرکات‌ تشنجی‌ بخصوص‌ درکودکان‌ و بیمارانی‌ که‌ آتروپین‌ دریافت‌ کرده‌اند، شود.

2 ـ هوشیابی‌ بعد از بیهوشی‌ طولانی‌ مدت‌  با اتر آهسته‌ بوده‌ و استفراغ‌ بعد ازبیهوشی‌ شایع‌ است‌.

3 ـ اتر در اغلب‌ موارد باعث‌ تحریک‌ سیستم‌ تنفسی‌ می‌گردد


تحریک‌ مخاط تنفسی‌،اسپاسم‌ حنجره‌، کاهش‌ شدید فشار خون‌، افزایش‌ شدید دمای‌ بدن‌ و تشنج‌ ازعوارض‌ جانبی‌ اتر است‌.


اتر با داروهای‌ شل‌ کننده‌ عضلات‌ تداخل‌ دارد.

 


مصرف‌ آتروپین‌ و یا سایر داروهای‌ مشابه‌ برای‌ کاهش‌ ترشحات‌ بزاق‌ و برونش‌ توصیه‌ می‌شود.


به‌ منظور حصول‌ بیهوشی‌، ابتدا با غلظتی‌ معادل‌ 20 ـ 10 درصد هوای‌ دمی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ در صورت‌ نیاز،می‌توان‌ این‌ غلظت‌ را افزایش‌ داد. برای‌ نگهداری‌ بیهوشی‌ سبک‌ با غلظت‌ 5 درصد و در مورد بیهوشی‌ عمیق‌ ممکن‌ است‌ تاغلظت‌ 10 درصد نیز مورد استفاده‌ قرارگیرد.


تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.