اتر

Anaesthetic Ether • Anaesthetic Ether

  بیهوش کننده های عمومی

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   اتر به‌ عنوان‌ داروی‌ بیهوش‌ کننده‌ مصرف‌ می‌شود.


   به‌ منظور حصول‌ بیهوشی‌، ابتدا با غلظتی‌ معادل‌ 20 ـ 10 درصد هوای‌ دمی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ در صورت‌ نیاز،می‌توان‌ این‌ غلظت‌ را افزایش‌ داد. برای‌ نگهداری‌ بیهوشی‌ سبک‌ با غلظت‌ 5 درصد و در مورد بیهوشی‌ عمیق‌ ممکن‌ است‌ تاغلظت‌ 10 درصد نیز مورد استفاده‌ قرارگیرد.


   • در بیماران‌ مبتلا به‌ دیابت‌
   • در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ کار کلیه‌
   • در بیماران‌ مبتلا به‌ افزایش‌ فشار مایع‌ مغزی‌ ـ نخاعی‌
   • بیماری‌ شدید کبد

   • تحریک‌ مخاط تنفسی‌
   • اسپاسم‌ حنجره‌
   • کاهش‌ شدید فشار خون‌
   • افزایش‌ شدید دمای‌ بدن‌
   • تشنج‌

   اتر با داروهای‌ شل‌ کننده‌ عضلات‌ تداخل‌ دارد.

    


   مصرف‌ آتروپین‌ و یا سایر داروهای‌ مشابه‌ برای‌ کاهش‌ ترشحات‌ بزاق‌ و برونش‌ توصیه‌ می‌شود.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.