انسولین زینک

INSULIN ZINCInjection: 100 I.U./ml


دیابت تیپ 1 


بالغین : مطابق دستور پزشک، مقدار مورد نیاز تعیین و 60-30 دقیقه قبل‌از صبحانه از راه زیرجلدی 

جهت اطلاعات بیشتر به داروی انسولین رگولار مراجعه نمائید.


تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.