بلادونا پی بی (BELLADONNA pb)

این‌ دارو به‌ صورت‌ کمکی‌ دردرمان‌ زخم‌ معده‌، سندرم‌ روده‌ تحریک‌پذیر و درمان‌ کمکی‌ در آنتروکولیت‌ باکتریایی‌ به‌ کار می‌رود.


Tablet, Elixir(/5 ml): Atropin Sulfate19.4mcg + Hyoscine HBr 6.5 mcg +Hyoscyamine Sulfate 103.7 mcg +Phenobarbital 16.2 mg


متابولیسم‌ دارو کبدی‌ است‌. دفع‌ دارو عمدتا از راه‌ کبد صورت‌ می‌گیرد. طول‌ مدت‌ اثر دارو حدود 6ـ4 ساعت‌ می‌باشد.


این‌ دارو در صورت‌ وجود گلوکوم‌ با زاویه‌ بسته‌ نباید مصرف‌ شود.


1 ـ احتمال‌ بروز هیجان‌، اضطراب‌، خواب‌ آلودگی‌ یا اغتشاش‌ شعوربویژه‌ در سالمندان‌ وجود دارد.

2 ـ احتمال‌ بروز خشکی‌ دهان‌ و احتباس‌ ادرار وجود دارد.

3 ـ در هیپرتروفی‌ پروستات‌ یا احتباس‌ ادرار و گلوکوم‌ با احتیاط مصرف‌ شود.


یبوست‌، کاهش‌  تعریق‌، سرگیجه‌، خواب‌ آلودگی‌، خشکی‌ دهان‌، بینی‌، گلو و یا پوست‌ از عوارض‌ شایع‌ دارو می‌باشند.


مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ بیهوش‌ کننده‌ عمومی‌، داروهای‌ پایین‌ آورده‌ فشارخون‌ و مضعف‌  CNS اثر تضعیفی‌ آنها را افزایش‌ می‌دهد. این‌ دارو همچنین‌ باجذب‌ گریزوفولوین‌ و کینیدین‌ و کتوکونازول‌ تداخل‌ دارد. این‌ دارو اثر آنتی‌ موسکارینی‌ داروهای‌ ضد هیستامینی‌، دیسوپیرامید،هالوپریدول‌، فنوتیازین‌ها و تیوگزانتین‌هارا افزایش‌ می‌دهد همچنین‌ با گلیکوزیدهای‌  دیژیتال‌، گوانتیدین‌، متوکلوپرامید و ضد دردهای‌ مخدر شبه‌ تریاک‌ و داروهای‌ ضد افسردگی‌ سه‌ حلقه‌ای‌ تداخل‌ دارد.

نکات‌ قابل‌ توصیه‌:

1 ـ دارو نیم‌ تا یک‌ ساعت‌ قبل‌ از غذا میل‌ شود.

2 ـ با فاصله‌ یک ساعت‌ از داروهای‌ ضد اسید و ضداسهال‌ مصرف‌ گردد.

3 ـ احتمال‌ بالا رفتن‌ دمای‌ بدن‌ درفعالیت‌ های‌ شدید بدنی‌ پس‌ از مصرف‌ این‌ دارو وجود دارد.

4 ـ احتمال‌ خشکی‌ دهان‌، بینی‌ و گلو وجود دارد.

5 ـ احتمال‌ بروز تاری‌ دید یا خواب‌ آلودگی‌ با مصرف‌ این‌ دارو وجود دارد.


 بزرگسالان‌: 10ـ 5 میلی‌ لیتر الگزیر سه‌ یا چهار بار در روز یا 2ـ1 قرص‌ 4ـ2 بار درروز مصرف‌ می‌شود.

کودکان‌:  با وزن‌ کمتر از 9 کیلوگرم ‌0.75ـ  0.5میلی‌لیتر الگزیر هر 6 ـ 4 ساعت‌ و کودکان‌ بالای‌ 9 کیلوگرم‌ تا 45 کیلوگرم‌ از 2 میلی‌لیتر تا 7.5میلی‌ لیتر الگریز هر6 ـ 4 ساعت‌ مصرف‌ می‌گردد.