بنزیدامین

BENZYDAMINE HCl • Andolex
 • Benza-Sol
 • Benzylagine
 • Difflam
 • Flugium
 • Rosalgin
 • Tantum

  %Oral Topical Solution: 0.15 


  تسکین التهاب های دردناک ناحیه دهان و حلق


  تسکین التهابهای دردناک ناحیه دهان و حلق
  بالغین: محلول 0.15% دارو بصورت موضعی هر 8 ساعت یکبار استفاده می‌شود.


  نیمه عمر: نامشخص
  دفع: نامشخص.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  اکسیر

  iran

  0.15%

  MOUTH WASH

  BENZYLAGINE

  Benzydamine Hcl

  تهران دارو

  iran

  0.15%

  MOUTH WASH

  BENZASOL

  Benzydamine Hcl

  شرکت داروسازی بهوزان

  Iran

  0.15%

  Mouthwash

  Benzydamine Behvazan

  Benzydamine Hcl

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.