بنزیدامین BENZYDAMINE HCl

 
Andolex , Benza-Sol , Benzylagine , Difflam , Flugium , Rosalgin , Tantum

نام شرکت

کشور سازنده

دوز

اشکال دارویی

نام تجاری

نام ژنریک

اکسیر

iran

0.15%

MOUTH WASH

BENZYLAGINE

Benzydamine Hcl

تهران دارو

iran

0.15%

MOUTH WASH

BENZASOL

Benzydamine Hcl

شرکت داروسازی بهوزان

Iran

0.15%

Mouthwash

Benzydamine Behvazan

Benzydamine Hcl

 


%Oral Topical Solution: 0.15 


تسکین التهاب های دردناک ناحیه دهان و حلق


نیمه عمر: نامشخص
دفع: نامشخص.


تسکین التهابهای دردناک ناحیه دهان و حلق
بالغین: محلول 0.15% دارو بصورت موضعی هر 8 ساعت یکبار استفاده می‌شود.


تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.