بنزیدامین

Benzydamine HCl • Andolex
 • Benza-Sol
 • Benzylagine
 • Difflam
 • Flugium
 • Rosalgin
 • Tantum

  داروهای مسکن ، ضد التهاب و ضد تب ها

  • بیماری های بافت همبند و استخوان

   داروی با نسخه

   Mouthwash: 0.15%


   • تسکین التهاب های دردناک ناحیه دهان و حلق

   بزرگسالان: مقدار 15 میلی لیتر هر 1/5 تا 3 ساعت غرغره می شود.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نیمه عمر: نامشخص
   دفع: نامشخص.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   اکسیر

   iran

   0.15%

   MOUTH WASH

   BENZYLAGINE

   Benzydamine Hcl

   تهران دارو

   iran

   0.15%

   MOUTH WASH

   BENZASOL

   Benzydamine Hcl

   شرکت داروسازی بهوزان

   Iran

   0.15%

   Mouthwash

   Benzydamine Behvazan

   Benzydamine Hcl

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.