ماپروتیلین MAPROTILINE HCl

 

نام شرکت

کشور سازنده

دوز

اشکال دارویی

نام ژنریک

رازک

Iran

25mg 75mg

Tablet

Maprotiline HCl

 

Scored Coated Tablets: 25 mg
Scored Coated Tablets: 75 mg


افسردگی خفیف تا متوسط

افسردگی شدید


افراد کمتر از 18 سال. ، سابقه اختلالات همراه با تشنج


خواب‌آلودگی، تشنج، تشدید سایکوز، توهم، ترمور، تحریک‌پذیری، کنفوزیون، سرگیجه.
هیپوتانسیون ارتوستاتیک، هیپرتانسیون، تاکیکاردی.
بثورات جلدی، کهیر، حساسیت به نور.
اختلال تطابق، تاری دید، میدریاز.
یبوست، خشکی دهان، تهوع، استفراغ.
احتباس ادراری، تکرر ادراری.


گیجی شدید و یا غش کردن
 

تغییر عمده در توانایی تصمیم گیری و یا تعادل
 

عدم توانایی ادرار کردن
 

خستگی یا ضعف شدید


در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ ضد آریتمی‌ خطر بروز آریتمی‌ افزایش‌ می‌یابد.

ریفامپین‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ این‌ دارو را کاهش‌ داده‌ و موجب‌ کاهش‌ اثرات‌ آن‌ می‌شود

. در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ ضد افسردگی‌ مهار کننده‌ آنزیم‌ مونوآمینواکسیداز، تحریک‌ سیستم‌ اعصاب‌ مرکزی‌ و افزایش‌ فشار خون‌ رخ‌ می‌دهد.

این‌ دارو اثر ضد تشنج‌ داروهای‌ ضد صرع‌ را کاهش‌ می‌دهد.

در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با آنتی‌ هیستامین‌ها، اثرات‌ سداتیو و آنتی‌ موسکارینی‌ افزایش‌ می‌یابد.

مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با ترفنادین‌ موجب‌ افزایش‌ خطر بروزآریتمی‌ بطنی‌ می‌گردد.

این‌ دارو اثرداروهای‌ کاهنده‌ فشار خون‌ را افزایش‌ داده‌ اما اثر کلونیدین‌ و گوانیتیدین‌ را کاهش‌ می‌دهد.

مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ ضد جنون‌ فنوتیازینی‌ موجب‌ افزایش‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ این‌ دارو وافزایش‌ اثرات‌ ضد موسکارینی‌ می‌گردد.

این‌ دارو اثر شل‌ کننده‌ عضلانی‌ با کلوفن‌ را افزایش‌ می‌دهد.

داروهای‌ ضد بارداری‌ خوراکی‌ اثر ضد افسردگی‌ این‌ دارو را کاهش‌ می‌دهند.

سایمتیدین‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ این‌ دارو را افزایش‌ می‌دهد.


از قطع ناگهانی دارو خودداری نماید.

 مصرف‌ این‌ دارو بایستی‌ حداقل‌ 2 هفته‌ پس‌ از قطع‌ مصرف‌ داروی‌ ضد افسردگی‌ مهار کننده‌ آنزیم‌ آمینواکسیداز شروع‌ شود. با این‌ وجود، حداقل‌ یک‌ هفته‌ پس‌ ازقطع‌ مصرف‌ این‌ دارو، می‌توان‌ مصرف‌ سایر داروهای‌ ضد افسردگی‌ را آغازنمود.

تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید. 
حتی الامکان از تابش مستقیم آفتاب، اتاقک های برنزه کننده پوست و ... دوری کنید و از پوشش محافظ و عینک آفتابی در نور آفتاب استفاده نمایید

شروع اثر دارو ممکن است پس از چند هفته از شروع مصرف آن مشاهده شود


ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. با این حال تجویز این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود. 


نحوه اثر ضدافسردگی: مکانیسم اثر داروهای ضدافسردگی چهارحلقه‌ای، مشابه داروهای ضدافسردگی سه‌‌حلقه‌‌ای است.

احتمالا از بازجذب نوراپی‌نفرین در سیستم اعصاب مرکزی جلوگیری بعمل می‌آورد


نیمه عمر: 51 ساعت. 
دفع:  در کبد متابولیزه شده و عمدتا از راه ادرار دفع می‌شود.


در ابتدا 75 ـ 25 میلی‌ گرم‌ (سالخوردگان‌ 30 میلی‌گرم‌) در روز در  3مقدار منقسم‌ یا به‌ صورت‌ مقدار واحد هنگام‌ خواب‌ مصرف‌ می‌شود که‌ درصورت‌ نیاز می‌توان‌ مقدار مصرف‌ را تا حداکثرmg/day150به‌ صورت‌ تدریجی‌ افزایش‌ داد. مصرف‌ این‌ دارو در کودکان‌ توصیه‌ نمی‌شود


تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.