ماپروتیلین (MAPROTILINE HCI)

این‌ دارو برای‌ بهبود بیماری‌ افسردگی‌ بخصوص‌ وقتی‌ تسکین‌ لازم‌ باشد، تجویز می‌شود.


Tablet : 25 mg, 75 mg 


Tablet : 25 mg, 75 mg 


در صورت‌ وجود سابقه‌ بیماری‌ صرع‌ یا بیماری‌ شدید کبدی‌ نباید مصرف‌ شود.


1 ـ در موارد زیر این‌ دارو باید با احتیاط فراوان‌ مصرف‌ شود:

بیماری‌ قلبی‌ (بخصوص‌ آریتمی‌)، سابقه‌ صرع‌، سالمندان‌، نارسایی‌ کبدی‌، بیماری‌ تیروئید، فئوکروموسیتوم‌، سابقه‌ مانیا، سایکوز، گلوکوم‌ با زاویه‌ باریک‌، سابقه‌ احتباس‌ ادراری‌، درمان‌ همزمان‌ با شوک‌ الکتریکی‌

2 ـ از قطع‌ ناگهانی‌ مصرف‌ این‌ دارو اجتناب‌ شود.

3 ـ این‌ دارو با ایجاد خواب‌ آلودگی‌ دراعمالی‌ که‌ نیاز به‌ دقت‌ دارند، مثل‌ رانندگی‌، اختلال‌ ایجاد می‌کند.


خشکی‌ دهان‌، خواب‌ آلودگی‌، تاری‌ دید، اختلال‌ در تطابق‌ وافزایش‌ فشار داخل‌ چشم‌، یبوست‌، تهوع‌، اشکال‌ در ادرار کردن‌، افت‌ فشار خون‌ وضعیتی‌، افزایش‌ ضربان‌ قلب‌، سنکوپ‌،آریتمی‌، تعریق‌، بثورات‌ جلدی‌، لرزش‌ دست‌، کهیر، اختلالات‌ رفتاری‌ (بخصوص‌ در کودکان‌)، هیپومانیا، توهم‌ (بخصوص‌ در سالمندان‌)، افزایش‌ اشتها، تغییر وزن‌، تشنج‌، اختلالات‌ حرکتی‌ و دیسکینزی‌، تب‌، آگرانولوسیتوز، لوکوپنی‌، ائوزینوفیلی‌، ترومبوسیتوپنی‌، کاهش‌ سدیم‌ خون‌ و اختلال‌ در عملکرد کبد از عوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.


در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ ضد آریتمی‌ خطر بروز آریتمی‌ افزایش‌ می‌یابد. ریفامپین‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ این‌ دارو را کاهش‌ داده‌ و موجب‌ کاهش‌ اثرات‌ آن‌ می‌شود. در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ ضد افسردگی‌ مهار کننده‌ آنزیم‌ مونوآمینواکسیداز، تحریک‌ سیستم‌ اعصاب‌ مرکزی‌ و افزایش‌ فشار خون‌ رخ‌ می‌دهد. این‌ دارو اثر ضد تشنج‌ داروهای‌ ضد صرع‌ را کاهش‌ می‌دهد. در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با آنتی‌ هیستامین‌ها، اثرات‌ سداتیو و آنتی‌ موسکارینی‌ افزایش‌ می‌یابد. مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با ترفنادین‌ موجب‌ افزایش‌ خطر بروزآریتمی‌ بطنی‌ می‌گردد. این‌ دارو اثرداروهای‌ کاهنده‌ فشار خون‌ را افزایش‌ داده‌ اما اثر کلونیدین‌ و گوانیتیدین‌ را کاهش‌ می‌دهد. مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ ضد جنون‌ فنوتیازینی‌ موجب‌ افزایش‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ این‌ دارو وافزایش‌ اثرات‌ ضد موسکارینی‌ می‌گردد. این‌ دارو اثر شل‌ کننده‌ عضلانی‌ با کلوفن‌ را افزایش‌ می‌دهد. داروهای‌ ضد بارداری‌ خوراکی‌ اثر ضد افسردگی‌ این‌ دارو را کاهش‌ می‌دهند. سایمتیدین‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ این‌ دارو را افزایش‌ می‌دهد.


1 ـ قطع‌ مصرف‌ این‌ دارو باید بتدریج‌ انجام‌ شود.

2 ـ مصرف‌ این‌ دارو بایستی‌ حداقل‌ 2 هفته‌ پس‌ از قطع‌ مصرف‌ داروی‌ ضد افسردگی‌ مهار کننده‌ آنزیم‌ آمینواکسیداز شروع‌ شود. با این‌ وجود، حداقل‌ یک‌ هفته‌ پس‌ ازقطع‌ مصرف‌ این‌ دارو، می‌توان‌ مصرف‌ سایر داروهای‌ ضد افسردگی‌ را آغازنمود.


در ابتدا 75 ـ 25 میلی‌ گرم‌ (سالخوردگان‌ 30 میلی‌گرم‌) در روز در  3مقدار منقسم‌ یا به‌ صورت‌ مقدار واحد هنگام‌ خواب‌ مصرف‌ می‌شود که‌ درصورت‌ نیاز می‌توان‌ مقدار مصرف‌ را تا حداکثرmg/day150به‌ صورت‌ تدریجی‌ افزایش‌ داد. مصرف‌ این‌ دارو در کودکان‌ توصیه‌ نمی‌شود.