ویتامین دی (کلسیتریول‌ ) (Vitamin D ) CALCITRIOL))

کلسیتریول‌ برای‌ پیشگیری‌ و درمان‌ راشی‌تیسم‌ و درمان‌ کمی‌ کلسیم‌ خون‌ همراه‌ با کم‌ کاری‌ پاراتیروئید مصرف‌ می‌شود.


Capsule: 0.25 mcg


این‌ دارو در زیادی‌ کلسیم‌ خون‌ یا ویتامین‌ واستئودیستروفی‌ کلیوی‌ همراه‌ با زیادی‌ فسفات‌ خون‌ نباید مصرف‌ شود.


1 ـ در بیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ کار کلیه‌ یا در صورت‌ مصرف‌ مقادیر زیاد ویتامین‌، تعیین‌ غلظت‌ کلسیم‌ پلاسما ضروری‌ است‌.

 2- در صورت‌ وجود تصلب‌ شرائین‌ یا عیب‌ کار قلب‌، زیادی‌ فسفات‌ خون‌ یا عیب‌ کار کلیه‌  باید با احتیاط  مصرف‌ شود.


با مصرف‌ مقادیر بیش‌ ازحد این‌ ویتامین‌، بی‌اشتهایی‌، تهوع‌ واستفراغ‌، اسهال‌، کاهش‌ وزن‌،  تکرر ادرار،تعریق‌، سردرد، تشنگی‌، سرگیجه‌ وافزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ و فسفات‌ در پلاسما و ادرار گزارش‌ شده‌ است‌.


مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ آنتی‌اسید حاوی‌ منیزیم‌ با کلسیتریول‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ زیادی‌ منیزیم‌ خون‌، به‌ ویژه‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ نارسایی‌ مزمن‌ کلیوی‌ گردد. مصرف‌ همزمان‌ کلسیتریول‌ با مقادیر زیاد فرآورده‌های‌ حاوی‌ کلسیم‌ یا مدرهای‌ تیازیدی‌ ممکن‌ است‌ خطر زیادی‌ کلسیم‌ خون‌ را افزایش‌ دهد. مصرف‌ همزمان‌ سایر مشتقات‌ ویتامین‌ با این‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌ بروز مسمومیت‌ گردد.


1 ـ خطر بروز مسمومیت‌ با مصرف‌ طولانی‌ مدت‌ مقادیر زیاد این‌ ویتامین‌، وجود دارد.

2-  از مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ ضد اسید حاوی‌ منیزیم‌ با این‌ دارو باید خودداری‌ شود.

3-  در صورت‌ مصرف‌ این‌ دارو به‌ عنوان‌ افزاینده‌ کلسیم‌ خون‌، به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌ درمان‌، مراجعه‌ منظم‌ به‌ پزشک‌ ضروری‌ است‌.

4-  از آنجائیکه‌ کمبود ویتامین‌   Dبه‌ تنهایی‌ شایع‌ نیست‌، معمولا ترکیبی‌ از چند ویتامین‌ تجویز می‌شود.