کلرید پتاسیم (POTASSIUM CHLORIDE)

این‌ دارو در درمان‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ همراه‌ یا بدون‌ آلکالوز متابولیک‌، در مسمومیت‌ مزمن‌ با دیگوکسین‌ و در بیماران‌ مبتلا به‌ فلج‌ دوره‌ای‌ همراه‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ مصرف‌ می‌شود. مکملهای‌ پتاسیم‌ بمنظور پیشگیری‌ از بروز کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ دربیمارانی‌ که‌ کاهش‌ پتاسیم‌ خون‌ در آنان‌ مخاطره‌ آمیز است‌، و همچنین‌ در بیماران‌ مبتلا به‌ سیروز کبدی‌ همراه‌ آسیت‌، زیادی‌ آلدوسترون‌ همراه‌ کار طبیعی‌ کلیه‌، اسهال‌،استفراغ‌ طولانی‌ و نفروپاتی‌ تخلیه‌ کننده‌ پتاسیم‌ و در کودکان‌ تحت‌ درمان‌ طولانی‌ مدت‌ با آدرنوکورتیکوئیدها مصرف‌ می‌شود.


For Infusion: 1mEq / 10ml, 2mEq /10,50ml

Sustained Release Tablet: 500-600 mg


دفع‌ املاح‌ پتاسیم‌ از کلیه‌(90 درصد) و مدفوع‌ (10 درصد) می‌باشد.


1 ـ این‌ دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف‌ شود: اسهال‌ طولانی‌ یا شدید، اختلال‌ در عملکرد مری‌،  طولانی‌ بودن‌ زمان‌ تخلیه‌  معده‌،انسداد روده‌ ، فلج‌ دوره‌ای‌‌، انسداد شدید یا کامل‌  قلب‌ و زیادی‌ پتاسیم‌ خون‌ یا حالاتی‌ که‌  منجر به‌ زیادی‌ پتاسیم‌ خون‌ می‌شود.

 2 ـ در بیماران‌ سالخورده‌ خطر بروز زیادی‌ پتاسیم‌ خون‌ به‌ علت‌ تغییر درتوانایی‌ کلیه‌  این‌ بیماران‌ در دفع‌ پتاسیم‌ وجود دارد.

 3 ـ مصرف‌ این‌ دارو برای‌ تصحیح‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ باید با احتیاط صورت‌ گیرد تا از زیادی‌ پتاسیم‌ خون‌ همراه‌ با آریتمی‌ قلبی‌ اجتناب‌ شود.

4 ـ غلظت‌های‌  پلاسمائی‌  بیش‌ ازmEq/L 5/5 بعلت‌ احتمال‌ بروز آریتمی‌ خطرناک‌ است‌.

 5 ـ پیگیری‌ دقیق‌ وضعیت‌ بیمار، بررسی‌الکتروکاردیوگرام‌ و اندازه‌ گیری‌ غلظت‌ پتاسیم‌ ممکن‌ است‌ ضروری باشد.

6 ـ در صورت‌ بروز اختلال‌ در عملکرد کلیه‌(کم‌ ادراری‌ یا افزایش‌ کراتینین‌ سرم‌)،انفوزیون‌ کلرور پتاسیم‌ باید فورا قطع‌ شود.


ضربان‌ نا منظم‌ یا آهسته‌ قلب‌، بیحسی‌ یا گزگز دردستها، پا یا لب‌، اشکال‌ در تنفس‌، اضطراب‌،خستگی‌ یا ضعف‌، ضعف‌ یا احساس‌ سنگینی‌ در پاها با مصرف‌ این‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.


مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ مهارکننده‌ آنزیم‌ مبدل‌ آنژیوتانسین‌، ضد التهاب‌های‌ غیراستروئیدی‌، مسدود کننده‌های‌ گیرنده‌ بتا ـ آدرنرژیک‌، مدرهای‌ نگهدارنده‌ پتاسیم‌ و هپارین‌ با مکملهای‌ پتاسیم‌، ممکن‌ است‌ سبب‌ افزایش‌ غلظت‌ پتاسیم‌ سرم‌ و درنتیجه‌ ایست‌ قلبی‌ شود. مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ آنتی‌کولینرژیک‌ با شکل‌ خوراکی‌ کلرور پتاسیم‌ ممکن‌ است‌ شدت‌ ضایعات‌ دستگاه‌  گوارش‌ ناشی‌ از مصرف‌ این‌ دارو را افزایش‌ دهد. مصرف‌ همزمان‌ کلرورپتاسیم‌ با دیگوکسین‌ در بیماران‌ دیژیتالیزه‌ یا در بیماران‌ مبتلا به‌ بلوک‌ شدید یا کامل‌ قلب‌ توصیه‌  نمی‌شود.


1 ـ دارو بلافاصله‌  پس‌ ازغذا یا همراه‌ با آن‌ مصرف‌ شود.

 2 ـ دوره‌ درمان‌ باید کامل‌ شود، بویژه‌ اگر از داروهای‌ مدر یا دیگوکسین‌ استفاده‌ می‌شود.

 3 ـ در صورت‌  بروز علائم‌ خونریزی‌ گوارشی‌، مراجعه‌ فوری‌ به‌ پزشک‌ ضروری‌ است‌.


  • خوراکی‌:

بزرگسالان‌: بم نظور پیشگیری‌ یا درمان‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ 20 میلی‌اکی‌ والان‌ پتاسیم‌ در 180 میلی‌لیتر آب‌ سرد، 5 ـ 1 باردر روز یا 20ـ6/7 میلی‌ اکی‌ والان‌ پتاسیم‌(معادل‌ 1/5ـ 0/5 گرم‌ کلرور پتاسیم‌) ازقرص‌ ، 3 بار در روز مصرف‌ می‌شود.

  • تزریقی‌:

بزرگسالان‌: بعنوان‌ جانشین‌ ‌الکترولیت‌ یا درمان‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌، مقدار مصرف‌ و سرعت‌ انفوزیون‌ باید برحسب‌ نیاز بیمار تعیین‌ گردد .پس‌ از انفوزیون‌ اولیه‌60ـ40 میلی‌ا کی‌ والان‌، پاسخ‌ بیمار باید با سنجش‌ غلظت‌ پتاسیم‌ سرم‌ و الکتروکاردیوگرام‌ مشخص‌ گردد وسرعت‌ انفوزیون‌ بعدی‌ تعیین‌ شود.

کودکان‌: برای‌ درمان‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ تا3 mEq/kg انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود. درپیشگیری‌ از کمی‌ پتاسیم‌ خون‌، مقدارمصرف‌ براساس‌ نیاز هر بیمار تعیین‌ می‌شود.