کلیدینیوم سی (CLIDINIUM - C)

این‌ دارو به‌ طور کلی‌ دردرمان‌ زخمهای‌ گوارشی‌ و سندرم‌ روده‌ تحریک‌ پذیر به‌ کار می‌رود. این‌ داروهمچنین‌ به‌ عنوان‌ داروی‌ کمکی‌ در کاهش‌ ترشحات‌ اسید معده‌ و در درمان‌ آنتروکولیت‌ حاد مصرف‌ می‌شود.


Tablet: Clidinium Bromide 2.5 mg +Chlordiazepoxide HCI 5 mg


جذب‌ گوارشی‌ کلیدینیوم‌ کم‌ و متغیر است‌. طول‌ اثر آن‌ در حدود سه‌ ساعت‌ است‌. راه‌ اصلی‌ دفع‌ کلیدینیوم‌ ازطریق‌ مدفوع‌ است‌. کلردیازپوکساید به‌ خوبی‌ جذب‌ می‌شود و پس‌ از جذب‌ متابولیزه‌ شده‌ و گاهی‌ تا چند هفته‌ متابولیت‌های‌ آن‌ دفع‌ می‌گردد.


1 ـ بیماران‌ سالخورده‌ به‌ عوارض‌ ضد موسکارینی‌ کلیدینیوم‌ و احتمال‌ بروز ناگهانی‌ گلوکوم‌ حساسترهستند.

2 ـ در عیب‌ کار کبد، ناپایداری‌ وضعیت‌ قلبی‌ عروقی‌، فتق‌ مری‌، هیپرتروفی‌ پروستات‌، و کولیت‌ اولسروز شدید انسداد روده‌، میاستنی‌ گراو، استعداد ابتلای‌ به‌ گلوکوم‌ و احتباس‌ ادرار با احتیاط مصرف‌ می‌شود.


به‌ دلیل‌ اثرات‌ آنتی‌ موسکارینی‌ احتمال‌ افزایش‌ سریع‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌ در مناطق‌ گرم‌ وجود دارد. ازعوارض‌ شایع‌ آن‌ احساس‌ نفخ‌، کاهش‌ تعریق‌ و سرگیجه‌ را می‌توان‌ نام‌ برد.


مصرف‌ همزمان‌ این‌ فرآورده‌ با داروهای‌ مضعف‌ CNS و داروهای‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ با اثرتضعیف‌ CNS ممکن‌ است‌ منجر به‌ افزایش‌ اثر تسکینی‌ این‌ داروها گردد. مصرف‌ همزمان‌ با آمانتادین‌، داروهای‌ ضد هیستامینی‌، سایر داروهای‌ ضد موسکارینی‌، دیسوپیرامید، هالوپریدول‌ ومهارکننده‌های‌ مونوآمین‌ اکسیداز موجب‌ افزایش‌ اثرات‌ آرام‌ بخش‌ و ضد موسکارینی‌ این‌ داروها می‌گردد. مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ ضد اسید یا داروهای‌ ضد اسهال‌ جاذب‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ کاهش‌ اثرات‌ درمانی‌ کلیدینیوم‌ شود. مصرف‌ همزمان‌ دیگوکسین‌ باکلیدینیوم‌ به‌علت‌ کاهش‌ حرکات‌ مجرای‌گوارش‌، ممکن‌ است‌ منجر به‌افزایش‌ غلظت‌سرمی‌ دیگوکسین‌ شود. تجویز همزمان‌این‌ فرآورده‌ با کتوکونازول‌ ممکن‌ است‌منجر به‌کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در جذب‌کتوکونازول‌ شود. کلیدینیوم‌ ممکن‌ است‌بااثرات‌ متوکلوپرامید بر روی‌ حرکات‌ مجرای‌ گوارش‌ مقابله‌ کند. مصرف‌ همزمان‌ کلیدینیوم‌ با کلرور پتاسیم‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ افزایش‌ شدت‌ ضایعات‌ گوارشی‌ حاصل‌ از کلرور پتاسیم شود.

مصرف‌ همزمان‌ کلیدینیوم‌ با داروهای‌ ضد میاستنی‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ کاهش‌ هرچه‌ بیشتر حرکات‌ روده‌ ها شود.

نکات‌ قابل‌ توصیه‌

1 ـ توصیه‌ می‌شود این‌ دارو نیم‌ ساعت‌ تا یک ساعت‌ قبل‌ از غذا مصرف‌ شود.

2 ـ در صورت‌ بروز سرگیجه‌، منگی‌،خواب‌ آلودگی‌ یا تاری‌ دید احتیاط  شود.

3 ـ از مصرف‌ داروهای‌ ضد اسهال‌ طی‌ 2ـ1ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ این‌ دارو خودداری‌ گردد.

4 ـ با مصرف‌ این‌ دارو ممکن‌ است‌ خشکی‌ دهان‌، بینی‌ یا گلو بروز نماید.

5 ـ در هنگام‌ فعالیت‌ بدنی‌ یا در هوای‌ گرم‌ باید احتیاط کرد.


در بزرگسالان‌ یک‌  یا دو قرص‌ 4ـ1 بار در روز 60ـ30 دقیقه‌  قبل‌ ازغذا مصرف‌ شده‌ و سپس‌ مقدار مصرف‌ دارو براساس‌ نیاز و تحمل‌ بیمار تنظیم‌ می‌شود. در کودکان‌ بنا به‌ نظر پزشک‌ مصرف‌ می‌گردد.