کلیدینیوم- سی

Clidinium-Cداروهای گوارشی

 • بیماری های گوارشی

  داروی با نسخه

  Scored Coated Tablets:Clidinium Bromide 2.5 mg and Chlordiazepoxide HCl 5 mg


  • داروی کمکی در درمان زخم پپتیک
  •  سندرم کولون تحریک پذیر

  یک یا دو قرص 1-4 بار در روز 30-60 دقیقه قبل از غذا مصرف می شود.


  • گلوکوم با زاویه بسته
  •  کولیت اولسراتیو شدید
  • یوروپاتی انسدادی
  • انسداد دستگاه گوارش 
  • میاستنی‌گراو
  •  مگاکولون توکسیک
  •  حساسیت مفرط به آنتی‌کولینرژیک‌ها

  • سردرد
  •  بی‌خوابی
  •  خواب‌آلودگی
  •  سرگیجه
  •  کنفوزیون و تحریک‌پذیری (در بیماران مسن)
  • عصبی‌شدن
  •  ضعف
  • طپش قلب
  • تاکیکاردی
  •  هیپوتانسیون ارتوستاتیک
  • کهیر
  •  کاهش تعریق
  • تاری دید
  •  میدریاز
  •  افزایش فشار داخل چشم
  •  سیکلوپلژی
  •  فتوفوبی
  • خشکی دهان
  •  دیسفاژی
  •  سوزش سردل
  •  تهوع  و یا استفراغ
  •  ایلئوس پارالیتیک
  •  اتساع شکم
  • یبوست
  • اشکال در ادرار کردن
  • احتباس ادرار
  •  ناتوانی جنسی
  • تب
  • واکنشهای آلرژیک
  • توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش‌حساسیت، احتباس ادراری، کنفوزیون و یا تحریک پذیری، راشهای پوستی، مصرف دارو باید قطع گردد. 

  • گیجی و خواب آلودگی شدید
  •  احساس عدم تعادل
  • تغییر شدید و توانایی اندیشیدن و هوشیاری
  • یبوست شدید
  • احساس افسردگی
  •  خستگی مفرط
  • افکار آسیب زدن به خود
  • بروز اختلال در دفع ادرار
  • احساس تپش قلب شدید 

  • مصرف‌ همزمان‌ این‌ فرآورده‌ با داروهای‌ مضعف‌ CNS و داروهای‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ با اثرتضعیف‌ CNS ممکن‌ است‌ منجر به‌ افزایش‌ اثر تسکینی‌ این‌ داروها گردد
  • مصرف‌ همزمان‌ با آمانتادین‌، داروهای‌ ضد هیستامینی‌، سایر داروهای‌ ضد موسکارینی‌، دیسوپیرامید، هالوپریدول‌ ومهارکننده‌های‌ مونوآمین‌ اکسیداز موجب‌ افزایش‌ اثرات‌ آرام‌ بخش‌ و ضد موسکارینی‌ این‌ داروها می‌گردد.
  • مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ ضد اسید یا داروهای‌ ضد اسهال‌ جاذب‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ کاهش‌ اثرات‌ درمانی‌ کلیدینیوم‌ شود.
  • مصرف‌ همزمان‌ دیگوکسین‌ باکلیدینیوم‌ به‌علت‌ کاهش‌ حرکات‌ مجرای‌گوارش‌، ممکن‌ است‌ منجر به‌افزایش‌ غلظت‌سرمی‌ دیگوکسین‌ شود.
  • تجویز همزمان‌این‌ فرآورده‌ با کتوکونازول‌ ممکن‌ است‌منجر به‌کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در جذب‌کتوکونازول‌ شود.
  • کلیدینیوم‌ ممکن‌ است‌بااثرات‌ متوکلوپرامید بر روی‌ حرکات‌ مجرای‌ گوارش‌ مقابله‌ کند.
  • مصرف‌ همزمان‌ کلیدینیوم‌ با کلرور پتاسیم‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ افزایش‌ شدت‌ ضایعات‌ گوارشی‌ حاصل‌ از کلرور پتاسیم شود.
  • مصرف‌ همزمان‌ کلیدینیوم‌ با داروهای‌ ضد میاستنی‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ کاهش‌ هرچه‌ بیشتر حرکات‌ روده‌ ها شود.

  •  توصیه‌ می‌شود این‌ دارو نیم‌ ساعت‌ تا یک ساعت‌ قبل‌ از غذا مصرف‌ شود.
  • در صورت‌ بروز سرگیجه‌، منگی‌،خواب‌ آلودگی‌ یا تاری‌ دید احتیاط  شود.
  • از مصرف‌ داروهای‌ ضد اسهال‌ طی‌ 2ـ1ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ این‌ دارو خودداری‌ گردد.
  •  با مصرف‌ این‌ دارو ممکن‌ است‌ خشکی‌ دهان‌، بینی‌ یا گلو بروز نماید.
  •  در هنگام‌ فعالیت‌ بدنی‌ یا در هوای‌ گرم‌ باید احتیاط کرد.
  • از مصرف آب گریپ فروت با این دارو خودداری نمایید.

  گروه D:     
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  • کلردیازپوکساید یا متابولیتهای آن ممکن است در شیر ترشح شود و عوارضی برای مصرف کلیدینیوم در انسان ثابت نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای آن سنجیده شود.
  • همچنین کلیدینیوم ممکن است باعث مهار ترشح شیر گردد.

   نحوه اثرات آنتی‌کولینرژیک:

  بلوک استیل‌کولین و کاهش موتیلیتی معده و مهار ترشح اسید معده


  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع: دفع کلیدینیوم از راه کلیه می‌باشد.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  سبحان دارو

  Iran

  Tablet

   

  Clidinium - C

  عبیدی

  Iran

  Tablet

  Clidinium - C Abidi

  Clidinium - C

  حکیم

  Iran

  Tablet

  Clidinium - C-Hakim

  Clidinium - C

  داروسازی امین

  Iran

  S.C Tablet

   

  Clidinium - C


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.