کلیدینیوم- سی

CLIDINIUM-CScored Coated Tablets:
Clidinium Bromide 2.5 mg and
Chlordiazepoxide HCl 5 mg


داروی کمکی در درمان زخم پپتیک و سندرم کولون تحریک پذیر


داروی کمکی در درمان زخم پپتیک و سندرم کولون تحریک پذیر
بالغین: یک یا دو قرص از راه خوراکی، سه یا چهار بار در روز قبل‌از غذا و قبل‌از خواب 


گلوکوم با زاویه بسته ،  کولیت اولسراتیو شدید، یوروپاتی انسدادی ، انسداد دستگاه گوارش ،
، میاستنی‌گراو، آتونی روده ، مگاکولون توکسیک ، حساسیت مفرط به آنتی‌کولینرژیک‌ها.


سردرد، بی‌خوابی، خواب‌آلودگی، سرگیجه، کنفوزیون و تحریک‌پذیری (در بیماران مسن)،‌ عصبی‌شدن، ضعف.
طپش قلب، تاکیکاردی، هیپوتانسیون ارتوستاتیک.
کهیر، کاهش تعریق.
تاری دید، میدریاز، افزایش فشار داخل چشم، سیکلوپلژی، فتوفوبی.
خشکی دهان، دیسفاژی، سوزش سردل، تهوع، استفراغ، ایلئوس پارالیتیک، اتساع شکم، یبوست.
اشکال در ادرار کردن، احتباس ادرار، ناتوانی جنسی.
تب، واکنشهای آلرژیک.
توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش‌حساسیت، احتباس ادراری، کنفوزیون و یا تحریک پذیری، راشهای پوستی، مصرف دارو باید قطع گردد. 


گیجی و خواب آلودگی شدید و احساس عدم تعادل

تغییر شدید و توانایی اندیشیدن و هوشیاری

یبوست شدید

احساس افسردگی و خستگی مفرط یا افکار آسیب زدن به خود


بروز اختلال در دفع ادرار

احساس تپش قلب شدید و در سینه
 


مصرف‌ همزمان‌ این‌ فرآورده‌ با داروهای‌ مضعف‌ CNS و داروهای‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ با اثرتضعیف‌ CNS ممکن‌ است‌ منجر به‌ افزایش‌ اثر تسکینی‌ این‌ داروها گردد

مصرف‌ همزمان‌ با آمانتادین‌، داروهای‌ ضد هیستامینی‌، سایر داروهای‌ ضد موسکارینی‌، دیسوپیرامید، هالوپریدول‌ ومهارکننده‌های‌ مونوآمین‌ اکسیداز موجب‌ افزایش‌ اثرات‌ آرام‌ بخش‌ و ضد موسکارینی‌ این‌ داروها می‌گردد.

مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ ضد اسید یا داروهای‌ ضد اسهال‌ جاذب‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ کاهش‌ اثرات‌ درمانی‌ کلیدینیوم‌ شود.

مصرف‌ همزمان‌ دیگوکسین‌ باکلیدینیوم‌ به‌علت‌ کاهش‌ حرکات‌ مجرای‌گوارش‌، ممکن‌ است‌ منجر به‌افزایش‌ غلظت‌سرمی‌ دیگوکسین‌ شود.

تجویز همزمان‌این‌ فرآورده‌ با کتوکونازول‌ ممکن‌ است‌منجر به‌کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در جذب‌کتوکونازول‌ شود.

کلیدینیوم‌ ممکن‌ است‌بااثرات‌ متوکلوپرامید بر روی‌ حرکات‌ مجرای‌ گوارش‌ مقابله‌ کند.

مصرف‌ همزمان‌ کلیدینیوم‌ با کلرور پتاسیم‌ ممکن‌ است‌ منجر به‌ افزایش‌ شدت‌ ضایعات‌ گوارشی‌ حاصل‌ از کلرور پتاسیم شود.

مصرف‌ همزمان‌ کلیدینیوم‌ با داروهای‌ ضد میاستنی‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ کاهش‌ هرچه‌ بیشتر حرکات‌ روده‌ ها شود.


 توصیه‌ می‌شود این‌ دارو نیم‌ ساعت‌ تا یک ساعت‌ قبل‌ از غذا مصرف‌ شود.

ـدر صورت‌ بروز سرگیجه‌، منگی‌،خواب‌ آلودگی‌ یا تاری‌ دید احتیاط  شود.

از مصرف‌ داروهای‌ ضد اسهال‌ طی‌ 2ـ1ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ این‌ دارو خودداری‌ گردد.

 با مصرف‌ این‌ دارو ممکن‌ است‌ خشکی‌ دهان‌، بینی‌ یا گلو بروز نماید.

 در هنگام‌ فعالیت‌ بدنی‌ یا در هوای‌ گرم‌ باید احتیاط کرد.

از مصرف آب گریپ فروت با این دارو خودداری نمایید


کلردیازپوکساید یا متابولیتهای آن ممکن است در شیر ترشح شود و عوارضی برای مصرف کلیدینیوم در انسان ثابت نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای آن سنجیده شود. همچنین کلیدینیوم ممکن است باعث مهار ترشح شیر گردد.


 نحوه اثرات آنتی‌کولینرژیک: بلوک استیل‌کولین و کاهش موتیلیتی معده و مهار ترشح اسید معده.


نیمه عمر: ناشناخته.

دفع: دفع کلیدینیوم از راه کلیه می‌باشد.


نام شرکت

کشور سازنده

اشکال دارویی

نام تجاری

نام ژنریک

سبحان دارو

Iran

Tablet

 

Clidinium - C

عبیدی

Iran

Tablet

CLIDINIUM C-ABIDI

Clidinium - C

حکیم

Iran

Tablet

CLIDINIUM C-HAKIM

Clidinium - C

داروسازی امین

Iran

S.C Tablet

 

Clidinium - C

 

 


تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.