احتمال تولد نوزاد نارس در زنان ناشنوا بیشتر است.
پزشک شما

احتمال تولد نوزاد نارس در زنان ناشنوا بیشتر است.

20 دی 1395

حدود 1 درصد جمعیت 18 تا 44 ساله در ایالات متحده به انواع مختلف کاهش شنوایی مبتلا هستند. متاسفانه بسیاری از افراد ناشنوا یا کم شنوا دارای مشکلات زیادی در زمینه سلامت هستند. ناشنوایی فرصت استفاده از رسانه های عمومی، پیام های بهداشت و درمان و فرصت های یادگیری را کاهش می دهد. از طرفی کارکنان خدمات بهداشتی به ندرت آموزش هایی در مورد ارتباط موثر با افراد مبتلا به کاهش قدرت شنوایی دریافت می کنند. تاکنون هیچ تحقیقاتی در مورد نتایج بارداری در زنان مبتلا به کاهش شنوایی انجام نشده است. هرچند به تازگی نتایج یک مطالعه نشان داده که زنان ناشنوا نسبت به سایر زنان قبل از زایمان مراجعات کمتری به پزشک دارند.
در مطالعه حاضر محققان پیامدهای بارداری شامل تولد نوزاد نارس و نوزاد کم وزن را در زنان ناشنوا با سایر زنان مقایسه کردند. از حدود 18 میلیون زایمان تقریباً 10500 زایمان در میان زنان مبتلا به کاهش شنوایی رخ داده بود. نتایج نشان داد احتمال زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد در میان کودکان متولد شده از زنان مبتلا به کاهش شنوایی بیشتر بود.
به اعتقاد محققان مجموعه ای از عوامل می تواند بر روی نتایج بارداری در زنان مبتلا به ناتوانی های جسمی اثر گذارد. این عوامل عبارتند از: فراهم ساختن دانش و نگرش نسبت به بارداری، حمایت خانواده و عوامل روانی - اجتماعی مانند رویدادهای استرس زای زندگی.
منبع:


Birth Outcomes Among U.S. Women With Hearing Loss. American Journal of Preventive Medicine, 2016

 

تعداد بازدید: 736

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha