جراحی باریاتریک خطر نارسایی قلبی را کاهش می دهد.
پزشک شما

جراحی باریاتریک خطر نارسایی قلبی را کاهش می دهد.

19 دی 1395

جراحی باریاتریک و سایر درمان هایی که منجر به کاهش وزن شدید می شوند خطر نارسایی قلبی را در بیماران چاق کاهش می دهد. برای بررسی این موضوع محققین 25804 بیمار تحت جراحی باریاتریک را با 13701 بیمار سوئدی که از برنامه منظم و ساختار یافته اصلاح سبک زندگی پیروی می کردند، مقایسه نمودند. هر دو گروه فاقد سابقه نارسایی قلبی پیش از شروع درمان بودند و نمایه توده بدنی (BMI) آن ها بالای 30 بود.
نتایج مطالعه به این شرح بود که:
-    4 سال پس از شروع درمان، خطر نارسایی قلبی در گروهی که جراحی باریاتریک کرده بودند 50% کاهش یافته بود.
-    میزان مرگ و میر و حملات قلبی بین دو گروه مشابه بود.
-    در بیماران گروه جراحی باریاتریک شیوع فیبریلاسیون شریانی، دیابت و پرفشاری خون کمتر بود.
-    گروهی که جراحی باریاتریک کرده بودند کاهش وزن بیشتری را نسبت به گروه مداخلات اصلاح سبک زندگی داشتند. جراحی باعث 8/18 کیلوگرم کاهش وزن بیشتر نسبت به اصلاح سبک زندگی در یک سال و 6/22 کیلوگرم در دو سال شده بود.
در برنامه مداخلات اصلاح سبک زندگی، بیماران رژیم بسیار کم کالری (500 کیلوکالری) را به مدت 10-3 هفته داشتند که سپس غذاها به تدریج طی 8-2 هفته اضافه می شد و بیش از 9 ماه رژیم ثبات وزن دریافت کردند که شامل ورزش منظم، توصیه های رژیمی و رفتار درمانی بود. حدود 20% بیماران در این گروه طی یک سال اول مطالعه را ادامه ندادند.
مطالعه حاضر ارتباط چاقی و نارسایی قلبی را نشان داد و پیشنهاد کرد که مداخلات سخت گیرانه چاقی مثل جراحی باریاتریک می تواند در کاهش خطر نارسایی قلبی مفید باشد. جراحی باریاتریک همچنین می تواند بر فیبریلاسیون شریانی، دیابت و پرفشاری خون که عوامل خطر شناخته شده نارسایی قلبی هستند اثر گذاشته و لذا از این طریق شیوع نارسایی قلبی را کاهش دهد. همچنین یافته ها حاکی از آنست که خطر نارسایی قلبی در بیمارانی که وزن بیشتری کم کرده اند، بیشتر کاهش می یابد. البته این موضوع به معنای رابطه علیتی چاقی با نارسایی قلبی نیست.
توصیه می شود بزرگسالان با BMI بالای 40 و یا افرادی که BMI آن ها بالاتر از 35 بوده و بیش از دو عامل خطر مثل دیابت و پرفشاری خون دارند می توانند جراحی باریاتریک انجام دهند.
نکته عملی: جراحی باریاتریک در افراد مبتلا به چاقی های شدید باعث کاهش خطر نارسایی قلبی می شود.
منبع:


 Presented at the American Heart Association's Scientific Sessions 2016

 

تعداد بازدید: 513

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha