سفالوتین

(CEPHALOTHIN (as Sodium Salt • Keflin
 • Seffin

  For Injection: Cephalothin 1 g/Vial


  عفونتهای خطرناک ریوی، ادراری ـ تناسلی، گوارشی، پوست و بافت نرم، استخوان و مفاصل؛ سپتی‌سمی؛ آندوکاردیت؛ مننژیت


  عفونتهای خطرناک ریوی، ادراری ـ تناسلی، گوارشی، پوست و بافت نرم، استخوان و مفاصل؛ سپتی‌سمی؛ آندوکاردیت؛ مننژیت
  بالغین: 500
  mg  تا 1 g  از راه عضلانی یا وریدی (یا داخل صفاقی) هر 4 تا 6 ساعت تجویز می‌شود؛ در عفونتهای مخاطره‌آمیز حداکثر تا 2g هر 4 ساعت تجویز می‌شود.
  کودکان: 14-27
  mg/kg  از راه وریدی هر 4 ساعت؛ یا 20-40 mg/kg  هر 6 ساعت تجویز می‌شود. دوز دارو را باید متناسب با سن، وزن و شدت عفونت تنظیم نمود. 
  سفالوتین را باید از راه تزریق عمیق عضلانی بکاربرد.


  حساسیت مفرط به ترکیبات سفالوسپورین‌ها.


  سرگیجه، سردرد، بیحالی، پارستزی، تشنج.
  راش‌های اریتماتو، کهیر.
  کولیت پسودومامبرانو، تهوع، بی‌اشتهایی، استفراغ، اسهال، گلوسیت، دیس‌پیسی، کرامپ‌های شکمی، خارش در ناحیة آنال، تنسموس.
  خارش در ناحیة ژنیتال، واژینیت، نفروتوکسیسیتی.
  نوتروپنی گذرا، لکوپنی، ائوزینوفیلی، آنمی.
   واکنش افزایش‌حساسیت، تنگی نفس، تب، عفونت ثانویة قارچی و باکتریایی.
  توجه: درصورت ایجاد علایم مسمومیت یا واکنش افزایش‌حساسیت یا اسهال شدید، مصرف دارو باید قطع شود.


  علایم عفونت ثانویه (ترشح و خارش واژینال، مدفوع شل و آبکی) و آلرژی

  تب و اسهال به‌خصوص درصورتی‌که حاوی خون، موکوس و چرک باشد 


  مصرف پروبنسید دفع دارو را کاهش داده و باعث افزایش سطح خونی آن می‌گردد.
  مصرف این دارو، احتمالاً سمیَت کلیوی ناشی‌از سایر داروهای نفروتوکسیک (مانند آمینوگلیکوزیدها) را تقویت می‌نماید.


  این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود؛ مصرف آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت پذیرد.


  مکانیسم اثر: اثر آنتی‌باکتریال: این دارو یک باکتریوسید است و باعث مهار سنتز پروتئینهای باکتری می‌شود.


  نیمه عمر: 1-0/5  ساعت

  دفع: این دارو از راه کلیه دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.