سوفنتانیل

(SUFENTANIL(as citrate • Sufiject
 • Sufenta

  I.V. Injection: 5 mcg/ml (2,5 ml)


  داروی‌ همراه‌ وهمچنین‌ برای‌ القای‌ بیهوشی‌

  تجویز داخل‌ نخاعی‌ و درون‌ سخت‌ شامه‌ برای‌ ایجاد بی دردی‌ پس‌ از عمل‌ جراحی‌  بکار می‌رود.


   بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ داروی‌ بیهوشی‌ عمومی‌ مقدار مصرف‌ اولیه‌ آن‌1 mcg/kg ـ 0.5 است‌ که‌ در ابتدا تزریق‌ وریدی‌ شده‌ و در صورت‌ نیاز مقدارمصرف‌ 25 mcg/kg ـ 10 مجددا تزریق‌  می‌گردد. مقدار مصرف‌ متوسط آن‌ (درجراحی‌های‌ بزرگ‌) مقدار 5 mcg/kg ـ 2 است‌ و در صورت‌ نیاز مقدار50 mcg/kg ـ 10 مجددا تزریق‌ می‌گردد. به‌ عنوان‌ داروی‌ اصلی‌ در جراحی‌ های‌ بزرگ‌ 30 mcg/kg ـ 5 تزریق‌ وریدی‌ می‌شود و در صورت‌ نیاز مقدارmcg/kg50 ـ 25 مجدد ا تزریق‌ می‌گردد.

  کودکان‌: به‌ عنوان‌ داروی‌ اصلی‌ بیهوشی‌ در جراحی‌ های‌ قلبی‌ ـ عروقی‌25 mcg/kg ـ 10 به‌ عنوان‌ مقدار مصرف‌ اولیه‌ تزریق‌ وریدی‌ می‌شود و مصرف‌ نگهدارنده‌  تا 50 mcg/kg ـ 25 است‌.


  حساسیت مفرط


  لرز.
  تاکیکاردی، برادیکاردی، هیپرتانسیون، هیپوتانسیون.
  خارش، اریتم.
  تهوع، استفراغ.
  دپرسیون تنفسی (شایع)، رژیدیتی عضلات اسکلتی (شایع)، آپنه، برونکواسپاسم.
   


  مصرف‌ همزمان‌ سوفنتانیل‌ با بنزودیازپین‌ها، داروهای‌ تضعیف‌ کننده‌ CNS و داروهای‌ مهار کننده‌ آنزیم‌های‌ کبدی‌ باعث‌ تشدید عوارض‌ جانبی‌ دارو می‌شود.

  مصرف داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز باید از 14 روز قبل‌از تجویز این دارو قطع گردد.

  این‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌ سختی‌ عضلات‌ سینه‌ و شکم‌ شده‌ و در نتیجه‌ باعث‌ اختلال‌ در تنفس‌ گردد.

  مصرف‌ متناوب‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد تحمل‌ به‌ اثرات‌ دارو گردد. این‌ دارومانند سایر داروهای‌ ضد درد مخدر ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد وابستگی‌ و اعتیاد به‌ دارو شود.


  گروه  C  (درصورت مصرف مقادیر زیاد: گروه  D )


  نحوه اثر ضد درد : این دارو میل ترکیبی زیادی با گیرنده‌های مخدر دارد. این دارو همچنین یک تضعیف‌کننده  CNS  قوی است.
   


  نیمه عمر: 2/7  ساعت

  دفع : متابولیسم‌ دارو عمدتا کبدی‌ است‌ و از راه ادرار دفع می‌شوند.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  Mylan

  France

  50mcg 10ml

  Ampoule

  Sufentanil Mylan

  Sufentanil Citrate

  Mylan

  France

  10mcg 2ml

  Ampoule

  Sufentanil Mylan

  Sufentanil Citrate

  Janssen

   

  0.005mg/ml

  Injection

  Sufenta

  Sufentanil Citrate

  ابوریحان

  Iran

  10mcg/2ml 25mcg/5ml 50mcg/10ml

  Injection

  Sufiject

  Sufentanil Citrate

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.