لوونورژسترل‌ (LEVONORGESTREL)

لوونورژسترل‌ برای‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ مصرف‌ می‌شود.


این‌ دارو از راه‌ خوراکی‌ بخوبی‌ جذب‌ می‌شود، در کبد متابولیزه‌ شده‌ و از راه‌ ادرار دفع‌ می‌شود در شکل‌ کاشتنی‌، آزاد شدن‌ اولیه‌ دارو از کپسولهای‌ کاشته‌ شده‌ درزیرجلد، به‌ میزان‌ 80 میکروگرم‌ در24 ساعت‌ می‌باشد که‌ ظرف‌ 18 ـ 6 ماه‌ به‌ میزان‌ تقریبا ثابت‌ 30 میکروگرم‌ در 24ساعت‌ رسیده‌ و تا 5 سال‌ در همین‌ حد باقی‌می‌ماند.


در صورت‌ بارداری‌، خونریزی‌ تشخیص‌ داده‌ نشده‌ واژن‌، بیماری‌ شدید شریانی‌، آدنومای‌ کبدی‌، پورفیری‌، بعد از برداشتن‌ مول‌ هیداتی‌ فرم‌(تا زمانی‌ که‌ میزان‌ گونادوتروپین‌های‌ پلاسما و ادرار به‌ حد طبیعی‌ برگردد)،سرطان‌ پستان‌ و دستگاه‌ تناسلی‌ نباید مصرف‌ شود.


1 ـ در صورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌ بیماری‌ قلبی‌، سابقه‌ بارداری‌ نابجا، سندرم‌های‌ سو جذب‌، کیست‌های‌ فعال‌ تخمدانی‌، بیماری‌ فعال‌ کبدی‌، یرقان‌ انسدادی‌ عود کننده‌ و یا سابقه‌ یرقان‌ دردوران‌ بارداری‌، دارو با احتیاط مصرف‌ شود.

2 ـ دو تا 3 سال‌ پس‌ از کاشتن‌ کپسول‌های‌ حاوی‌ دارو در زیر جلد، اثربخشی‌ آن‌ کاهش‌ و احتمال‌ آبستنی‌ افزایش‌ می‌یابد.


عوارض‌ مهم‌ دارو عبارتند از نامنظم‌ شدن‌ قاعدگی‌، تهوع‌، استفراغ‌،سردرد، احساس‌ ناراحتی‌ در پستان‌،افسردگی‌، اختلالات‌ پوستی‌، تغییرات‌ وزن‌ بدن‌، اولیگومنوره‌ و منوراژی‌.


کاربامازپین‌، گریزئوفولوین‌، فنی‌توئین‌، فنوباربیتال‌، پریمیدون‌ و بخصوص‌ ریفامپین‌ با افزایش‌فعالیت‌ آنزیم‌های‌ کبدی‌ متابولیسم‌ لوونورژسترل‌ را افزایش‌ می‌دهند وموجب‌ کاهش‌ اثربخشی‌ آن‌ می‌گردند.لوونورژسترل‌ نیز با مهار متابولیسم‌ سیکلوسپورین‌ موجب‌ افزایش‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ آن‌ می‌گردد.


1 ـ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با ریفامپین‌، حتما باید ازیک‌ روش‌ دیگر جلوگیری‌ از بارداری‌ نیزاستفاده‌ نمود.

2 ـ با اینکه‌ این‌ فرآورده‌ نسبت‌ به‌ قرص‌های‌ ترکیبی‌، اثربخشی‌ کمتری‌ درجلوگیری‌ از بارداری‌ دارد، اما در زنان‌ میانسال‌، افراد سیگاری‌، افراد مبتلا به‌ زیادی‌ فشار خون‌، بیماری‌های‌ دریچه‌ای‌ قلب‌، دیابت‌ یا میگرن‌ سودمندتر ازقرص‌های‌ ترکیبی‌ می‌باشد.

3 ـ در صورت‌ استفاده‌ قبلی‌ از قرص‌های‌ ترکیبی‌ جلوگیری‌ از بارداری‌، باید بلافاصله‌ بعد از قطع‌ مصرف‌ فرآورده‌ ترکیبی‌، مصرف‌ لوونورژسترل‌ شروع‌ شود تا مانع‌ بارداری‌ شود.

4 ـ برای‌ جلوگیری‌ از بارداری‌ پس‌ اززایمان‌، سه‌ هفته‌ پس‌ از زایمان‌ باید مصرف‌ این‌ دارو شروع‌ شود.

5 ـ قرص‌ها باید هر روز در یک‌ زمان‌ معین‌ مصرف‌ شوند. در صورتی‌ که‌ مصرف‌ یک‌ قرص‌ در ساعت‌ معین‌ فراموش‌ شد، به‌ محض‌ به‌ یاد آوردن‌ باید مصرف‌ شود و قرص‌های‌ بعدی‌ طبق‌ روال‌ معمول‌ مصرف‌ شوند اما اگر مصرف‌ قرص‌ بیشتر از 3ساعت‌ به‌ تاخیر افتاد، علاوه‌ بر خوردن‌ قرص‌های‌ بعدی‌، از آن‌ روز بمدت‌ یک‌ هفته‌ از یک‌ روش‌ دیگر جلوگیری‌ از بارداری‌ نیزاستفاده‌ شود.

6 ـ استفراغ‌ و اسهال‌ شدید در جذب‌ شکل‌ خوراکی‌ این‌ دارو اختلال‌ ایجاد می‌کنند واثربخشی‌ آن‌ را کاهش‌ می‌دهند. به‌ همین‌ دلیل‌ طی‌ استفراغ‌ و اسهال‌ شدید و تا یک‌ هفته‌ پس‌ از قطع‌ آن‌ باید از یک‌ روش‌ دیگرجلوگیری‌ از بارداری‌ نیز استفاده‌ شود.

7 ـ طی‌ دوره‌ مصرف‌ این‌ دارو، فشار خو ن‌فرد باید دائما کنترل‌ شود.

8 ـ در مورد فرآورده‌های‌ کاشتنی‌، 5 سال‌ پس‌ از کاشتن‌ کپسولها در زیر جلد، باید آنها را به‌ روش‌ جراحی‌ ساده‌ از زیر جلد برداشت‌.


روزانه‌ یک‌ قرص‌ بطور مداوم‌ و از روز اول‌ سیکل‌ قاعدگی‌، مصرف‌ می‌شود. فرم‌ کاشتنی‌ حاول‌ 6 کپسول‌ است‌ که‌ در 5 روز اول‌ سیکل‌ قاعدگی‌ ماهیانه‌ یا 21روز پس‌ از زایمان‌ با روش‌های‌ جراحی‌ درزیر جلد کاشته‌ می‌شود.