لوونورژسترل

Levonorgestrel • Ovocease
 • Longil

  هورمون های جنسی

  • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها
  • بیماری های زنان

   داروی با نسخه

   • Tablet: 30mcg, 750mcg, 1.5mg
   • Implant: 36mg, 75mg

   • از روز اول دوره قاعدگی روزانه یک قرص مصرف می شود.
   • فرم کاشتنی ( ایمپلنت) حاوی چند کپسول است که در 5 روز اول دوره قاعدگی یا 21 روز پس از زایمان با روش های جراحی زیر جلد کاشته می شود.

   • بارداری‌
   •  خونریزی‌ تشخیص‌ داده‌ نشده‌ واژن‌
   •  بیماری‌ عروقی
   •  آدنومای‌ کبدی‌
   • پورفیری‌
   •  بعد از برداشتن‌ مول‌ هیداتیفرم‌(
   • سرطان‌ پستان‌ و دستگاه‌ تناسلی‌ 

   • تهوع‌ و یا استفراغ‌
   • سردرد
   • احساس‌ ناراحتی‌ در پستان
   • افسردگی‌
   • اختلالات‌ پوستی‌
   •  تغییرات‌ وزن‌ بدن‌
   • اولیگومنوره‌
   •  منوراژی‌

   • تغییر ناگهانی در دید
   • درد چشم یا ایجاد خارش و حساسیت در چشم 
   • دردناک شدن سینه
   • باردار شدن در هنگام مصرف دارو
   • تورم و درد در ساق پا یا بازو
   • سردرد شدید
   • درد شکم شدید
   • تهوع یا استفراغ شدید

   • کاربامازپین‌، گریزئوفولوین‌، فنی‌توئین‌، فنوباربیتال‌، پریمیدون‌ و بخصوص‌ ریفامپین‌ با افزایش‌ فعالیت‌ آنزیم‌های‌ کبدی‌ متابولیسم‌ لوونورژسترل‌ را افزایش‌ می‌دهند وموجب‌ کاهش‌ اثربخشی‌ آن‌ می‌گردند.
   • لوونورژسترل‌ نیز با مهار متابولیسم‌ سیکلوسپورین‌ موجب‌ افزایش‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ آن‌ می‌گردد.

   5 سال‌ پس‌ از کاشتن‌ کپسولها در زیر جلد، باید آنها را به‌ روش‌ جراحی‌ ساده‌ از زیر جلد برداشت.


   گروه X:
   مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای جنینی بوده است. به دلیل این خطرات مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.


   • این دارو از طریق تغییرات هورمونی مختلف، تخمک گذاری (آزاد شدن تخمک) را مهار می کند.
   • در ترشحات گردن رحم و بافت رحم تغییر ایجاد کرده و مانع از نفوذ اسپرم به تخمک و جایگذاری تخمک می شود.

   آزاد شدن‌ اولیه‌ دارو از کپسولهای‌ کاشته‌ شده‌ درزیرجلد، به‌ میزان‌ 80 میکروگرم‌ در24 ساعت‌ می‌باشد که‌ ظرف‌ 18 ـ 6 ماه‌ به‌ میزان‌ تقریبا ثابت‌ 30 میکروگرم‌ در 24ساعت‌ رسیده‌ و تا 5 سال‌ در همین‌ حد باقی‌می‌ماند.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Bayer

   Germany

   52mg

   IUD

   Mirena

   Levonorgestrel

   Bayer HealthCare

   Germany

   20µg/24hrs

   Intra Uterine System (IUS)

   Mirena

   Levonorgestrel


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.