متوکلوپرامید

METOCLOPRAMIDE HCl • Clopra
 • Demetic
 • Emetamid
 • Mexolone
 • Pladic
 • Plasil
 • Plazilin
 • Reclomide
 • Reglan

  Tablets: Metoclopramide 10 mg
  Oral Drops: Metoclopramide 60 mg/15 ml
  Injection: Metoclopramide 10 mg/2 ml


  تهوع‌  و استفراغ‌  ناشی‌ از جراحی‌ یا شیمی‌ درمانی‌، برگشت‌ محتویات‌ معده‌ به‌ مری‌، آهسته‌ بودن‌ تخلیه‌ معده‌، جلوگیری‌ از پنومونی‌ ناشی‌ از آسپیراسیون‌، سردرد، عروقی‌، سکسکه‌ مقاوم‌ و گاستروپارازیز دیابتیک‌ 


  خوراکی‌:

  بزرگسالان‌: برای‌ درمان‌ گاستروپارازیز ناشی‌ از دیابت‌ 10 میلی‌گرم‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شروع‌ علائم‌ یا قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌، تا حداکثر 4 بار در روز مصرف‌ می‌شود.در درمان‌ برگشت‌ محتویات‌ معده‌ به‌ مری‌15ـ10 میلی‌گرم‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شروع‌ علائم‌ یا قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌، تا حداکثر 4 بار در روز مصرف‌ می‌شود. دردرمان‌ سکسکه‌  مقدار 20ـ10 میلی‌گرم‌  4بار در روز به‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ تجویز می‌شود. در صورت‌ نیاز مقدار اولیه‌ 10میلی‌گرم‌ به‌ صورت‌ تزریق‌ عضلانی‌ تجویزمی‌شود. حداکثر مقدار مصرف‌ داروmg/kg/day0/5 است‌.

  کودکان‌: در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا  به‌ عنوان‌ محرک‌ پریستالتیک‌ در کودکان‌14ـ 5 سال‌ مقدار 5 ـ 2/5 میلی‌گرم‌ 3 بار درروز 30 دقیقه‌ قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌ تجویز می‌شود.

  تزریقی‌:

  بزرگسالان‌: در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا محرک‌ پریستالتیک‌ 10 میلی‌گرم‌ تزریق‌ وریدی‌ می‌شود. در درمان‌ سکسکه‌ ابتدا 10 میلی‌گرم‌ تزریق‌ آهسته‌ وریدی‌ می‌شود و سپس‌ به‌ صورت‌ خوراکی‌ ادامه‌ می‌یابد. به‌عنوان‌ ضد تهوع‌ در شیمی‌ درمانیmg/kg ‌2برای‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شیمی‌ درمانی‌ تجویز می‌شود که‌ در صورت‌ نیازهر 2 یا 3 ساعت‌ تکرار می‌شود. در صورت‌ نیاز می‌توان‌ 1 mg/kg از دارو را به‌ صورت‌ انفوزیون‌ وریدی‌ تجویز کرد. به‌ عنوا ن‌ضد تهوع‌ بعد از جراحی‌ 20ـ10 میلی‌گرم‌ نزدیک‌ پایان‌ جراحی‌ تزریق‌ عضلانی‌ می‌شود.

  کودکان‌: به‌ عنوان‌ ضد تهوع‌ و در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا محرک‌  پریستالتیک‌1 mg/kg به‌ صورت‌ مقدار واحد تجویزمی‌شود که‌ در صورت‌ نیاز یک‌ ساعت‌ بعد تکرار می‌شود.


  بیماربه‌ صرع‌، خونریزی‌ گوارشی‌، انسداد مکانیکی‌ یا پرفوراسیون‌ مجرای‌ گوارش‌ یا فئوکروموسیتوم‌

  نارسایی کلیه یا کبد ، بیماری پارکینسون 


  بی‌قراری، اضطراب، خواب‌آلودگی، ضعف، بی‌خوابی، سردرد، سرگیجه، علایم اکستراپیرامیدال، دیسکنزی تاردیو، واکنشهای دیس‌تونیک، آرامش بیش‌از حد. 
  هیپرتانسیون گذرا. 
  راش.
  ترشح پرولاکتین، کاهش لیبیدو. 
  تهوع،‌ تب. 
   


  درصورت ایجاد حرکات غیرارادی در چشم‌ها،‌ صورت یا اندام ها 


  مصرف‌ متوکلوپرامید با سایر داروهای‌  مضعف‌ CNS باعث‌ تشدید عوارض‌ سداتیو دارو می‌شود.

  مصرف این دارو جذب گوارشی سایر داروهای خوراکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
  احتمال بروز عوارض خارج هرمی ناشی‌از مصرف این دارو همزمان با داروهایی چون هالوپریدول و فنوتیازین‌ها افزایش می‌یابد. 


  شکل‌ خوراکی‌ دارو باید 30 دقیقه‌ قبل‌ ازهر وعده‌ غذا و موقع‌ خواب‌ مصرف‌ شود.

  تا مشخص نشدن تأثیر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید. 

  از مصرف همزمان داروهای تضعیف‌کننده سیستم اعصاب مرکزی در طی درمان با این دارو پرهیز نمایید.


  عوارضی برای آن در انسان گزارش نشده است؛ با این حال منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود. 


  نحوه اثر ضداستفراغ:  مهار گیرنده‌های دوپامین درکمورسپتورهای  CTZ و در نتیجه مهار یا کاهش تهوع و استفراغ . 
  اثر محرک دستگاه گوارش: افزایش تونیسیته اسفنگتر تحتانی مری و تحریک حرکات قسمت فوقانی دستگاه گوارش
   


  نیمه عمر:  6 ـ 4  ساعت.

  دفع: از راه ادرار و مدفوع دفع می‌شود.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  زهراوی

  Iran

  4MG/ML

  ORAL DROP

  PLAZILIN

  Metoclopramide

  حکیم

  Iran

  4MG/ML

  ORAL DROP

  METOCLOPRAMIDE-HAKIM

  Metoclopramide

  حکیم

  Iran

  10mg

  Tablet

  METOCLOPRAMIDE-HAKIM

  Metoclopramide

  زهراوی

  Iran

  10MG/2ML

  Injection

   

  Metoclopramide

  زهراوی

  Iran

  10mg

  Tablet

   

  Metoclopramide

  دارو پخش

  Iran

  4MG/ML

  ORAL DROP

   

  Metoclopramide

  دارو پخش

  Iran

  10MG/2ML

  Injection

   

  Metoclopramide

  دانا

  Iran

  10mg

  SOFT GEL CAP

  GELOPRAMID

  Metoclopramide

  تهران شیمی

  Iran

  10MG/2ML

  Injection

  DEMETIC

  Metoclopramide

  خوارزمی

  Iran

  4mg/ml

  Oral Drop

   

  Metoclopramide

  بهسا

  Iran

  4mg/ml

  Drop

  Metoclopramide Behsa

  Metoclopramide

  شهر دارو

  Iran

  4mg/ml

  Oral Drop

   

  Metoclopramide

  سینا دارو

  Iran

  10mg/2ml

  Injection

  Methoclopramide SD

  Metoclopramide

  بهسا

  Iran

  4mg/ml

  Drop

  Metoclopramide Behsa

  Metoclopramide

  امین

  Iran

  10mg

  Tablet

   

  metoclopramide

  امین

  Iran

  4mg 1ml

  Drop

   

  Metoclopramide

  کاسپین تأمین

  Iran

  10mg/2ml

  Injection

  Pladic

  Metoclopramide

  اسوه

  Iran

  10mg/2ml

  Injection

  Osve-Metoclopramide

  Metoclopramide

   

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.