متوکلوپرامید METOCLOPRAMIDE HCl

 
Clopra , Demetic , Emetamid , Mexolone , Pladic , Plasil , Plazilin , Reclomide , Reglan

نام شرکت

کشور سازنده

دوز

اشکال دارویی

نام تجاری

نام ژنریک

زهراوی

Iran

4MG/ML

ORAL DROP

PLAZILIN

Metoclopramide

حکیم

Iran

4MG/ML

ORAL DROP

METOCLOPRAMIDE-HAKIM

Metoclopramide

حکیم

Iran

10mg

Tablet

METOCLOPRAMIDE-HAKIM

Metoclopramide

زهراوی

Iran

10MG/2ML

Injection

 

Metoclopramide

زهراوی

Iran

10mg

Tablet

 

Metoclopramide

دارو پخش

Iran

4MG/ML

ORAL DROP

 

Metoclopramide

دارو پخش

Iran

10MG/2ML

Injection

 

Metoclopramide

دانا

Iran

10mg

SOFT GEL CAP

GELOPRAMID

Metoclopramide

تهران شیمی

Iran

10MG/2ML

Injection

DEMETIC

Metoclopramide

خوارزمی

Iran

4mg/ml

Oral Drop

 

Metoclopramide

بهسا

Iran

4mg/ml

Drop

Metoclopramide Behsa

Metoclopramide

شهر دارو

Iran

4mg/ml

Oral Drop

 

Metoclopramide

سینا دارو

Iran

10mg/2ml

Injection

Methoclopramide SD

Metoclopramide

بهسا

Iran

4mg/ml

Drop

Metoclopramide Behsa

Metoclopramide

امین

Iran

10mg

Tablet

 

metoclopramide

امین

Iran

4mg 1ml

Drop

 

Metoclopramide

کاسپین تأمین

Iran

10mg/2ml

Injection

Pladic

Metoclopramide

اسوه

Iran

10mg/2ml

Injection

Osve-Metoclopramide

Metoclopramide

 

 


Tablets: Metoclopramide 10 mg
Oral Drops: Metoclopramide 60 mg/15 ml
Injection: Metoclopramide 10 mg/2 ml


تهوع‌  و استفراغ‌  ناشی‌ از جراحی‌ یا شیمی‌ درمانی‌، برگشت‌ محتویات‌ معده‌ به‌ مری‌، آهسته‌ بودن‌ تخلیه‌ معده‌، جلوگیری‌ از پنومونی‌ ناشی‌ از آسپیراسیون‌، سردرد، عروقی‌، سکسکه‌ مقاوم‌ و گاستروپارازیز دیابتیک‌ 


بیماربه‌ صرع‌، خونریزی‌ گوارشی‌، انسداد مکانیکی‌ یا پرفوراسیون‌ مجرای‌ گوارش‌ یا فئوکروموسیتوم‌

نارسایی کلیه یا کبد ، بیماری پارکینسون 


بی‌قراری، اضطراب، خواب‌آلودگی، ضعف، بی‌خوابی، سردرد، سرگیجه، علایم اکستراپیرامیدال، دیسکنزی تاردیو، واکنشهای دیس‌تونیک، آرامش بیش‌از حد. 
هیپرتانسیون گذرا. 
راش.
ترشح پرولاکتین، کاهش لیبیدو. 
تهوع،‌ تب. 
 


درصورت ایجاد حرکات غیرارادی در چشم‌ها،‌ صورت یا اندام ها 


مصرف‌ متوکلوپرامید با سایر داروهای‌  مضعف‌ CNS باعث‌ تشدید عوارض‌ سداتیو دارو می‌شود.

مصرف این دارو جذب گوارشی سایر داروهای خوراکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
احتمال بروز عوارض خارج هرمی ناشی‌از مصرف این دارو همزمان با داروهایی چون هالوپریدول و فنوتیازین‌ها افزایش می‌یابد. 


شکل‌ خوراکی‌ دارو باید 30 دقیقه‌ قبل‌ ازهر وعده‌ غذا و موقع‌ خواب‌ مصرف‌ شود.

تا مشخص نشدن تأثیر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید. 

از مصرف همزمان داروهای تضعیف‌کننده سیستم اعصاب مرکزی در طی درمان با این دارو پرهیز نمایید.


عوارضی برای آن در انسان گزارش نشده است؛ با این حال منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود. 


نحوه اثر ضداستفراغ:  مهار گیرنده‌های دوپامین درکمورسپتورهای  CTZ و در نتیجه مهار یا کاهش تهوع و استفراغ . 
اثر محرک دستگاه گوارش: افزایش تونیسیته اسفنگتر تحتانی مری و تحریک حرکات قسمت فوقانی دستگاه گوارش
 


نیمه عمر:  6 ـ 4  ساعت.

دفع: از راه ادرار و مدفوع دفع می‌شود.


خوراکی‌:

بزرگسالان‌: برای‌ درمان‌ گاستروپارازیز ناشی‌ از دیابت‌ 10 میلی‌گرم‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شروع‌ علائم‌ یا قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌، تا حداکثر 4 بار در روز مصرف‌ می‌شود.در درمان‌ برگشت‌ محتویات‌ معده‌ به‌ مری‌15ـ10 میلی‌گرم‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شروع‌ علائم‌ یا قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌، تا حداکثر 4 بار در روز مصرف‌ می‌شود. دردرمان‌ سکسکه‌  مقدار 20ـ10 میلی‌گرم‌  4بار در روز به‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ تجویز می‌شود. در صورت‌ نیاز مقدار اولیه‌ 10میلی‌گرم‌ به‌ صورت‌ تزریق‌ عضلانی‌ تجویزمی‌شود. حداکثر مقدار مصرف‌ داروmg/kg/day0/5 است‌.

کودکان‌: در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا  به‌ عنوان‌ محرک‌ پریستالتیک‌ در کودکان‌14ـ 5 سال‌ مقدار 5 ـ 2/5 میلی‌گرم‌ 3 بار درروز 30 دقیقه‌ قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌ تجویز می‌شود.

تزریقی‌:

بزرگسالان‌: در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا محرک‌ پریستالتیک‌ 10 میلی‌گرم‌ تزریق‌ وریدی‌ می‌شود. در درمان‌ سکسکه‌ ابتدا 10 میلی‌گرم‌ تزریق‌ آهسته‌ وریدی‌ می‌شود و سپس‌ به‌ صورت‌ خوراکی‌ ادامه‌ می‌یابد. به‌عنوان‌ ضد تهوع‌ در شیمی‌ درمانیmg/kg ‌2برای‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شیمی‌ درمانی‌ تجویز می‌شود که‌ در صورت‌ نیازهر 2 یا 3 ساعت‌ تکرار می‌شود. در صورت‌ نیاز می‌توان‌ 1 mg/kg از دارو را به‌ صورت‌ انفوزیون‌ وریدی‌ تجویز کرد. به‌ عنوا ن‌ضد تهوع‌ بعد از جراحی‌ 20ـ10 میلی‌گرم‌ نزدیک‌ پایان‌ جراحی‌ تزریق‌ عضلانی‌ می‌شود.

کودکان‌: به‌ عنوان‌ ضد تهوع‌ و در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا محرک‌  پریستالتیک‌1 mg/kg به‌ صورت‌ مقدار واحد تجویزمی‌شود که‌ در صورت‌ نیاز یک‌ ساعت‌ بعد تکرار می‌شود.


تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.