ویتامین ب کمپلکس

Vitamin B Complex • Becovit
 • Bevicom

  عوامل تغذیه ای و ویتامین ها ( مکمل ها )

  • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

   داروی با نسخه

   • Injection: (Vit.B1 10mg+Vit.B2 4mg+ Vit.B6 4mg+ 6mg +Nicotinamide40mg)/2ml
   • Injection: (Vit.B1 100 mg+Vit.B6100mg +Vit.B12 1000mcg)/3ml
   • Tablet: Vit.B1 30mg+Vit.B2 35mg+Vit.B3 50mg + Vit.B615mg + Vit.B12100mcg +Folic Acid 400mcg +Biotin300mcg +Pantotenic Acid 37mg +Choline 50mg+Inositol 100mcg+PABA50mcg

   • پیشگیری‌ و درمان‌ کمبود ویتامین‌های‌ گروه‌ ب  

   روزی یک قرص یا یک آمپول تزریق می شود.


   • حساسیت‌ غیرطبیعی‌ به‌ فشار یا لمس‌ و سفتی‌ عضلانی‌ در محل‌ تزریق‌ 
   • برافروختگی‌
   •  بثورات‌ جلدی‌
   •  خارش

   نام شرکت

   کشور سازنده

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   داروپخش

   Iran

   Injection

   Vitamin B1 + Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl) + Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

   Vitamin B Complex

   رها

   Iran

   Injection

   RAVIT-B/ Vitamin B1 + Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl) + Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

   Vitamin B Complex

   کاسپین تامین

   Iran

   Injection

   Neurotamine/ Vitamin B1/B6/B12

   Vitamin B Complex

   اکسیر

   Iran

   Injection

   Becovit

   Vitamin B Complex

   عبیدی

   Iran

   Syrup

   Vitamin B Complex-Abidi

   Vitamin B Complex

   زهراوی

   Iran

   Injection

   Vitamin B Complex

   Vitamin B Complex

   داروپخش

   Iran

   Tablet

   Vitamin B Complex

   Vitamin B Complex

   داروپخش

   Iran

   Injection

   Vitamin B Complex

   Vitamin B Complex

   خوارزمی

   Iran

   Syrup

   Vitamin B Complex

   Vitamin B Complex

   رامو فارمین

   Iran

   Syrup

   Vitamin B Complex

   Vitamin B Complex

   شهر دارو

   ایران

   Syrup

   Mr B

   Vitamin B Complex

   شهر دارو

   ایران

   Syrup

   Vitamin B Complex

   Vitamin B Complex

   امین

   Iran

   F.C. Tablet

   Vitamin B Complex

   Vitamin B Complex

   کاسپین تأمین

   Iran

   Injection

   Bevicom

   Vitamin B complex

   کاسپین تأمین

   Iran

   Syrup

   Bevicom

   Vitamin B complex

   ایران هورمون

   Iran

   Injection Solution

   Benorovit/ Vitamin B1, Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl) , Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

   Vitamin B Complex

   ایران هورمون

   Iran

   Tablet

   Vitamin B Complex

   Vitamin B Complex

   ایران هورمون

   Iran

   Injection

   Vitamin B Complex

   Vitamin B complex

   اسوه

   Iran

   Injection

   Neurotrivit/ Vitamin B1 + Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl) + Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

   Vitamin B Complex

   اسوه

   Iran

   Injection

   Osve-Vitamin B Complex

   Vitamin B Complex


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.