ویتاگنوس

‌Vitagnusداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی
 • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها

  داروی با نسخه

  Drop: 30 ml

  Tablet


  • رفع‌ اختلالات‌  قاعدگی‌ 
  • رفع اختلالات‌ یائسگی‌

  روزانه‌ 40 قطره‌ از دارو رادر کمی‌ آب‌ یا آبمیوه‌ ریخته‌ و نیم‌ ساعت‌ قبل‌ از صبحانه‌ (با معده‌ خالی‌) مصرف‌ شود.


  این‌ فرآورده‌  با توجه‌ به‌ اثرات‌ هورمونی‌ آن‌ در دوران‌ بارداری‌ ممنوعیت‌ مصرف‌ دارد.


  در اکثر مطالعات‌ انجام‌ شده‌ عوارض‌ جانبی‌ با مصرف‌ این‌ دارو مشاهده‌ نگردیده‌ است‌ ولی‌ به‌ صورت‌ نادرگزارشاتی‌ مبنی‌ بر بروز واکنشهای‌ آلرژیک‌، سردرد و افزایش‌ خونریزی‌ دردوران‌ قاعدگی‌ وجود دارد.


  این‌ دارو ممکن‌ است‌ با داروهای‌ ضد بارداری‌ خوراکی‌ وهورمونی‌ تداخل‌ نماید.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.