ویتاگنوس ‌VITAGNUS

 

ویتاگنوس‌ جهت‌ رفع‌ اختلالات‌  قاعدگی‌ و اختلالات‌ یائسگی‌ به‌ کار می‌رود.


داروها
داروهای گیاهی

این‌ فرآورده‌  با توجه‌ به‌ اثرات‌ هورمونی‌ آن‌ در دوران‌ بارداری‌ ممنوعیت‌ مصرف‌ دارد.


در اکثر مطالعات‌ انجام‌ شده‌ عوارض‌ جانبی‌ با مصرف‌ این‌ دارو مشاهده‌ نگردیده‌ است‌ ولی‌ به‌ صورت‌ نادرگزارشاتی‌ مبنی‌ بر بروز واکنشهای‌ آلرژیک‌، سردرد و افزایش‌ خونریزی‌ دردوران‌ قاعدگی‌ وجود دارد.


این‌ دارو ممکن‌ است‌ با داروهای‌ ضد بارداری‌ خوراکی‌ وهورمونی‌ تداخل‌ نماید.


روزانه‌ 40 قطره‌ از دارو رادر کمی‌ آب‌ یا آبمیوه‌ ریخته‌ و نیم‌ ساعت‌ قبل‌ از صبحانه‌ (با معده‌ خالی‌) مصرف‌ شود.


تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.