آیا آسم با بروز چاقی در کودکان مرتبط است؟
پزشک شما

آیا آسم با بروز چاقی در کودکان مرتبط است؟

1 بهمن 1395

محققان با بررسی سوابق پزشکی 2171 کودک غیرچاق در محدوده سنی 8-5 سال که به مدت 10 سال پیگیری شده بودند دریافتند بین آسم و بروز چاقی در دوران کودکی ارتباط وجود دارد. در این مطالعه قد و وزن کودکان به طور سالانه اندازه گیری شد و بر این اساس به 3 گروه وزن طبیعی، دارای اضافه وزن و چاق تقسیم شدند. اگر نمایه توده بدنی (BMI) بالاتر از صدک 85 یا صدک 95 بود کودکان به ترتیب در گروه دارای اضافه وزن و چاق قرار می گرفتند. ابتلای کودک به آسم که توسط پزشک تشخیص داده شده بود از کودک یا والدین پرسیده شد. والدین پرسشنامه ای را در مورد فاکتورهای اجتماعی و مواجهه با سیگار در منزل یا خارج از آن و الگوی فعالیت بدنی و سابقه بیماری تنفسی تکمیل کردند.
در ابتدای مطالعه بیش از 18 درصد کودکان اضافه وزن داشتند و بیش از 13 درصد کودکان به آسم مبتلا بودند. در طول دوره پیگیری 8/15 درصد کودکان به چاقی مبتلا شدند. همچنین مشخص شد آسم در ابتدای دوران کودکی منجر به بروز چاقی در سال های بعدی به ویژه ابتدای کودکی و نوجوانی می شود. در مقایسه با کودکان غیرچاق که به آسم مبتلا نبودند در کودکان غیرچاق مبتلا به آسم احتمال بروز چاقی در طول دوره پیگیری 51 درصد بیشتر بود.
به گفته محققان کودکان مبتلا به آسم اغلب به اضافه وزن یا چاقی مبتلا هستند اما مطالعات قادر به اثبات این امر نیستند که آسم سبب چاقی می شود. بنابراین لازم است در این زمینه مطالعات بیشتری انجام شود.
منبع:


Effects of childhood asthma on the development of obesity among school-aged children. American Journal of Respiratory and Critical Care, 2017.
 

تعداد بازدید: 997
کلمات کلیدی: چاقی اضافه وزن نوجوان کودک آسم 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha