بهترین زمان مصرف مکمل پروتئین توسط ورزشکاران چیست؟
پزشک شما

بهترین زمان مصرف مکمل پروتئین توسط ورزشکاران چیست؟

1 آبان 1397

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مصرف مکمل پروتئین همراه با وعده‌های غذایی نسبت به زمانی که این مکمل‌ها بین وعده‌های غذایی مصرف شوند، در افرادی که تمرینات مقاومتی انجام می‌دهند موثرتر است.
مکمل‌های پروتئین به صورت نوشیدنی‌های آماده مصرف و پودر با هدف افزایش وزن، کاهش وزن و کنترل وزن مصرف می‌شوند. به منظور دستیابی به هر کدام از این اهداف مکمل‌های مذکور باید در زمان متفاوتی مصرف شوند.  مکمل‌های طراحی شده برای افزایش وزن و یا ثبات وزن بین وعده‌های غذایی مصرف می‌شوند. مصرف این مکمل‌ها بین وعده‌های غذایی منجر به افزایش دریافت انرژی روزانه و افزایش وزن می‌شود. مکمل‌های طراحی شده برای کاهش وزن یا همراه با وعده غذایی مصرف می‌شوند و یا جایگزین آن می‌شوند. 
در مطالعه‌ای که به تازگی انجام شده تاثیر زمان مصرف این مکمل‌ها بر ترکیب بدن در افرادی که تمرینات مقاومتی را آغاز کرده‌اند، بررسی شده است. مصرف مکمل همراه با غذا به مصرف مکمل‌های پروتئینی بلافاصله بعد از غذا، همراه با غذا و یا به جای غذا تعریف شد. مصرف مکمل بین وعده‌های غذایی به معنای مصرف آن نزدیک به زمان تمرین و یا در زمانی غیر از صرف غذا بود.
نتایج حاصل از مطالعه مذکور نشان داد مصرف مکمل پروتئین همراه با وعده غذایی در بهبود تغییراتی که به دنبال تمرینات مقاومتی در ترکیب بدن رخ می‌دهد، مانند کاهش توده چربی، موثرتر است. مصرف این مکمل‌ها بین وعده‌های غذایی در افزایش حجم کلی بدن موثرتر است.
منبع:

Joshua L Hudson, Robert E Bergia, Wayne W Campbell. Nutrition Reviews 2018.
 

تعداد بازدید: 3090

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha