آیا قرص می تواند جایگزین فعالیت ورزشی شود؟
پزشک شما

آیا قرص می تواند جایگزین فعالیت ورزشی شود؟

16 بهمن 1394

روشن است که فعالیت ورزشی اثرات مفیدی را بر سلامتی هر فردی دارد و مدارک موجود در زمینه جزئیات اثرات مفید فعالیت ورزشی بر سوخت و ساز بدن، گردش خون و بهبود عملکرد اندام هایی مثل قلب، کبد و مغز در حال افرایش است.  بر این اساس دانشمندان درپی یافتن قرص فعالیت ورزشی هستند که حداقل کمی از فواید فعالیت ورزشی را داشته باشد. به تازگی مطالعه ای در این زمینه انجام شد که مقاله مرتبط با آن درمجله Trends in Pharmacological Sciences منتشر شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Ismail Laher ؛" ما بر اساس نیاز به اثرات مفید فعالیت ورزشی در برخی از شرایط سعی کردیم با شناخت سازوکار مولکولی فعالیت ورزشی، ماده ای به نام قرص فعالیت ورزشی کشف کنیم تا بتوان در بحث درمانی حداقل در آینده نزدیک از آن استفاده کرد." این موضوع در بسیاری از آزمایشگاه ها در حال بررسی است، محققین با کار بر روی مدل های حیوانی و شناخت سازوکار های عملکردی عضله و تولید انرژی در مراحل اولیه کشف قرص هایی با ویژگی های فعالیت ورزشی هستند. کشف قرص های با ویژگی های فعالیت ورزشی اهمیت درمانی زیادی دارد به این دلیل که برخی از افراد نمی توانند ورزش کنند در حالی که فواید فعالیت ورزشی نیاز دارند مثل بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی، این دسته از بیماران به طور معمول دچار تغییرات قلبی و عروقی و عملکردی عضله اسکلتی می شوند. به بیان محققین ما در مراحل ابتدایی این موضوع هیجانی هستیم و برای روشن شدن ابهامات نیاز به مطالعات بیشتری است.

منبع:


Li and Laher. Exercise Pills: At the Starting Line? Trends in Pharmacological Sciences, October 2015
 

تعداد بازدید: 2049

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha