اثرات مفید گوشت قرمز و ماکیان بر عملکرد لنفاوی بیماران دیابتی
پزشک شما

اثرات مفید گوشت قرمز و ماکیان بر عملکرد لنفاوی بیماران دیابتی

14 آذر 1394

شیوع دیابت نوع 2 در حال افزایش است. اثرات دیابت نوع 2 بر رگ های لنفی شناخته نشده است. یافته های حاصل از یک مطالعه جدید در دانشگاهMissouri-Columbia نشان داد که اسیدهای آمینه موجود در گوشت قرمز و ماکیان می تواند موجب بهبود وضعیت لنفاوی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی این دسته از بیماران شود. دستگاه لنفاوی نقش مهمی را در انتقال لنف به گره های لنفاوی دارد( مایع شفافی حاوی سلول های سفید که به پاکسازی آنتی ژن ها یا مهار سلول های سرطانی کمک می کند). گره های لنفاوی در پاسخ های ایمنی فعال هستند. دیواره رگ های لنفی بیماران دیابت نوع 2 بسیار نفوذ پذیر و ضعیف می شوند. در این شرایط ( افزایش نفوذپذیری دیواره لنفی) لنف و آنتی ژن ها به گره های لنفاوی منتقل نمی شوند. مطالعه عروق لنفاوی برای محققین چالش برانگیز است به دلیل این که برخلاف عروق خونی، رگ های لنفاوی شفاف و تقریباً قابل مشاهده نیستند. با وجود این محققین در این مطالعه روش جدید را برای اندازه گیری میزان نفوذپذیری عروق لنفاوی اجرا و دریافتند که عروق بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با افراد سالم مقادیر کمتری اکسید نیتریک تولید می کنند. هنگامی که یک فرد به دیابت نوع 2 مبتلا می شود عروق لنفاوی مقادیر کمتری اکسید نیتریک تولید می کنند، این ماده برای حفظ یکپارچگی لایه اندوتلیایی و عملکرد مطلوب آن لازم است. محققین در این مطالعه دریافتند که ال-آرژنین ( اسید آمینه موجود در گوشت قرمز، ماکیان و فرآورده های لبنی) می تواند موجب بهبود تولید اکسید نیتریک در عروق لنفاوی شود. یافته های حاصل از این مطالعه در مجلهCardiovascular Research  منتشر شد.

منبع:


J. P. Scallan, M. A. Hill, M. J. Davis. Lymphatic vascular integrity is disrupted in type 2 diabetes due to impaired nitric oxide signalling. Cardiovascular Research, 2015
 

تعداد بازدید: 1273

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha