اختلالات خواب خطر خودکشی را افزایش می دهند.
پزشک شما

اختلالات خواب خطر خودکشی را افزایش می دهند.

8 شهریور 1396

خودکشی یک نگرانی عمده در بسیاری از جوامع است که سلامت عمومی را به خطر می اندازد. بنابراین لازم است که عوامل خطری که فرد را به سمت خودکشی سوق می دهند، شناسایی شوند تا بتوان بر اساس آن اقدامات پیشگیرانه را انجام داد.
نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که بی خوابی، کابوس و خواب نامنظم سبب تشدید افکار مرتبط با خودکشی در میان بزرگسالان جوان می شود. محققان دریافتند بزرگسالان جوانی که اختلال خواب را تجربه می کنند در مقایسه با کسانی که به خوبی می خوابند بیشتر احتمال دارد که طی 3 هفته پس از آن به خودکشی فکر کنند.
نتایج فوق با بررسی 50 فرد 18 تا 23 ساله به دست آمده است. تمام شرکت کنندگان یا سابقه اقدام به خودکشی داشتند یا اخیراً به خودکشی فکر کرده بودند.
نتایج نشان داد که در مقایسه با کسانی که هر روز در ساعات منظمی می خوابیدند و بیدار می شدند، کسانی که ساعت خواب و بیداری آن ها متغیر بود، بیشتر احتمال داشت که در طی 1 و 3 هفته بعد به خودکشی فکر کنند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت که بی خوابی و کابوس شبانه را تجربه کنند که هر دو مشکل پیش گویی کننده مستقل برای افکار خودکشی محسوب می شدند. 
به اعتقاد محققان خواب یک شاخص سلامت است و به طور مستقیم بر آنچه ما در روز بعد احساس می کنیم اثر می گذارد. خواب ناکافی بر چگونگی تنظیم خلق و خوی ما تاثیر گذاشته و آستانه رفتارهای مرتبط با خودکشی را کاهش می دهد.
بر اساس یافته های مطالعه فوق بی خوابی، متغیر بودن زمان خواب و بیداری و سایر اختلالات خواب می تواند پیش گویی کننده افکار خودکشی در میان بزرگسالان جوان، یعنی جمعیتی که بیشتر ممکن است به سمت خودکشی گرایش داشته باشند، شود.
نکته عملی: توجه به کیفیت خواب و درمان اختلالات خواب می تواند به پیشگیری از خودکشی کمک کند.
منبع:


Rebecca A. Bernert et al. "Objectively Assessed Sleep Variability as an Acute Warning Sign of Suicidal Ideation in a Longitudinal Evaluation of Young Adults at High Suicide Risk". Journal of Clinical Psychiatry, 2017.
 

تعداد بازدید: 1913

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha