ارتباط استعمال سیگار در پدر و مادر و ابتلا به دیابت فرزند
پزشک شما

ارتباط استعمال سیگار در پدر و مادر و ابتلا به دیابت فرزند

11 خرداد 1394

نتایج مطالعه ای در دانشگاه کالیفرنیا نشان داد که احتمال ابتلا به دیابت در افرادی که پدر و مادرآن ها در دوران جنینی شان سیگار می کشیدند، زیاد است. به بیان دقیق تر، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که احتمال ابتلا به دیابت در فرزندان مادرانی که در دوران  بارداری سیگار می کشند، 3 تا 4 برابر است. علاوه بر این، نشان داده شد که استعمال سیگار توسط پدر در دوران جنینی فرزند دختر نیز موجب افزایش احتمال ابتلا به دیابت در سن بزرگسالی خواهد شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Michele La Merrill؛ "یافته های حاصل از مطالعه ما از این عقیده که محیط رحمی اثر بسزایی در بروز بیماری ها در سال های بعدی زندگی فرزند دارد، حمایت می کند. به بیان دیگر، قرار گیری محیط رحمی در معرض عوامل شیمیایی در بروز و گسترش بیماری در نسل بعدی نقش مهمی دارد. یافته های حاصل از مطالعات پیشین از ارتباط بین استعمال سیگار در دوران بارداری و شیوع چاقی و نیز کمبود وزن نسل بعدی حمایت می کنند.  به منظور ارزیابی ارتباط بین استعمال سیگار توسط والدین در دوران بارداری و اثر آن بر سلامتی نسل بعدی، محققین داده های مربوط به 1800 دختر را بررسی کردند.  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که استعمال سیگار والدین در دوران بارداری اثری بر وزن زمان تولد و به طور مستقل می تواند موجب افزایش احتمال ابتلا به دیابت فرزند در بزرگسالی گردد. مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of Developmental Origins of Health and Disease منتشر شد.

منبع:


M. A. La Merrill, et al. The impact of prenatal parental tobacco smoking on risk of diabetes mellitus in middle-aged women. Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 2015
 

تعداد بازدید: 2664

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha