ارتباط الگوی خواب با رژیم غذایی
پزشک شما

ارتباط الگوی خواب با رژیم غذایی

19 اردیبهشت 1391

بی شک الگوی خواب صحیح یکی از ارکان تندرستی است. کما اینکه مطالعات بسیاری حاکی ازآنند که کم خوابی  و پر خوابی می تواند شانس ابتلا به اضافه وزن را افزایش دهند و تاثیرات نامطلوبی بر سلامت بدن داشته باشند،  لذا برای پیشگیری از چاقی و دست یابی به تغذیه ای سالم، می بایست از یک الگوی خواب صحیح پیروی نمایید.  

در همین راستا مطالعه ای جدید به بررسی ارتباط مدت زمان خواب با ا لگوی غذایی افراد پرداخت. در این مطالعه 27983 شرکت کننده خانم در سنین 35 تا 74 سال واقع در ایالات متحده امریکا  یا  پورتوریکو، شرکت نمودند. بررسی تفاوتهای تکرر مصرف وعده ها و میان وعده غذایی در طی روز،  منجر به تعیین دو نوع الگوی غذایی در زنان مورد مطالعه شد: 1- الگوی غذایی اول؛ شامل مصرف وعده های غذایی (صبحانه، ناهار  و شام) در ساعات مرسوم و متعارف مصرف آنها بود. 2- در الگوی غذایی دوم؛ دریافت منظم وعده های غذایی در ساعات متعارف(صبحانه- ناهارو شام) وجود نداشت و به جای ان مصرف خوراکی ها و میان وعده های غذایی بر مصرف وعده های غذایی اصلی روزانه غالب بود.

پس از مقایسه الگوهای غذایی با توجه به مدت زمان خواب خانمها (تقسیم بندی مدت زمان خواب زنان بدین ترتیب بود: کمتر از 5 ساعت/ 5.9-5 ساعت / 6.9-6 ساعت / 7.9-7 ساعت/ 8.9-8 ساعت/ 9.9- 9ساعت/ مساوی و بیشتر از 10 ساعت)، مشاهده شد که با کاهش مدت زمان خواب افراد؛ تمایل برای صرف وعده های غذایی اصلی در زمانهای متعارف آنها کاهش می یافت. و بالعکس آن با کوتاهتر شدن مدت زمان خواب؛ میزان گسترش میان وعده های غذایی نسبت به وعده های غذایی اصلی افزایش می یافت. همچنین کاهش تمایل به غذا خوردن در زمانهای متعارف صرف غذا (زمانهای صرف صبحانه، ناهار و شام) و افزایش مصرف میان وعده ها نسبت به وعده های غذایی اصلی، با دریافت انرژی بیشتر از چربی و شکر  و دریافت کمتر از میوه و سبزیمرتبط بود. ضمنا مشاهده شد که خواب بیش از حد نیز موجب نامناسب شدن الگوی غذایی افراد می گشت چرا که زنانی که خواب طولانی تری داشتند (مساوی و بیش از 10ساعت) دارای الگوی غذایی مشابه با افراد دارای خواب کمتر از 6 ساعت بودند.

نکته عملی: افرادی که خواب کم (کمتر از 6 ساعت) و یا خواب زیاد (مساوی و بیش از 10 ساعت) دارند، بیشتر مستعد ابتلا به بی نظمی غذایی و کاهش کیفیت رژیم غذایی هستند، و ممکن است شانس ابتلا به چاقی، سندرم متابولیک و غیره در آنها افزایش یابد. لذا به همه افراد توصیه می شود که از یک الگوی خواب صحیح و نظم غذایی برخوردار گردند.

تعداد بازدید: 5711

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha