ارتباط مصرف غذاهای دریایی غنی از امگا-3 و نابینایی در سالمندان
پزشک شما

ارتباط مصرف غذاهای دریایی غنی از امگا-3 و نابینایی در سالمندان

8 خرداد 1391

دژنراسیون ماکولا (AMD) شایع‌ترین علت نابینایی سالمندان در جهان است. در این بیماری ماکولا یا لکه زرد تخریب می‌شود. ماکولا قسمت حساس به نور شبکیه و مسئول دید مستقیم و واضح است که برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی لازم است.دژنراسیون ماکولا در افراد بالای ۶۵ سال شایع‌تر بوده و زنان بیشتر به این بیماری مبتلا می‌شوند.بر اساس مطالعات صورت گرفته، رژیم های غذایی غنی از امگا-3 احتمالا از دژنراسیون ماکولا وابسته به سن جلوگیری می کنند. از آنجایی که غلظت بالای امگا-3 در شبکیه چشم دیده شده است، بنظر می رسد این ریزمغذی در سلامت چشم ضروری می باشد.

این مطالعه که در journal of the American Academy of Ophthalmologyبه چاپ رسیده است، تاثیر مصرف غذاهای دریایی بر دژنراسیون ماکولا وابسته به سن را مورد بررسی قرار داده است.

در این مطالعه مقطعی 2520 فرد بین سنین 65 تا 84 سال مورد بررسی قرار گرفتند. بمنظور تخمین میزان مصرف هفتگی ماهی، از پرسشنامه بسامد خوراک استفاده گردید. همچنین با استفاده از روش های علمی وضعیت دژنراسیون ماکولا وابسته به سن نیز تعیین گردید. ارتباط بین دریافت هفتگی غذاهای دریایی با دژنراسیون ماکولا وابسته به سن نیز با استفاده از روش های آماری مشخص گردید.

بررسی نتایج نشان داد، توزیع مصرف غذاهای دریایی در طول هفته بین دو گروه کنترل و دژنراسیون ماکولا وابسته به سن تفاوتی نداشت. افرادی که دژنراسیون ماکولا وابسته به سن داشتند، بطور معنادار مصرف کمتری از غذاهای دریایی غنی از امگا-3 داشتند. همچنین این مطالعه نشان داد، هیچ ارتباطی بین مصرف غذاهای دریایی غنی از روی مانند خرچنگ و دژنراسیون ماکولا وابسته به سن وجود ندارد.

نکته عملی:این مطالعه بر اثرات محافظتی مصرف ماهی/صدف که غنی از امگا-3 هستند،در برابر دژنراسیون ماکولا وابسته به سن تاکید دارد. از آنجایی که دژنراسیون ماکولا وابسته به سن علت اصلی نابینایی در سالمندان می باشد و با توجه به شیوع مشکلات مربوط به چشم دراین سنین، استفاده ار منابع غنی از امگا-3 مانند ماهی در سنین سالمندی توصیه می گردد.

تعداد بازدید: 3621

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha