ارتباط کاهش کورتیزول با چاقی در مبتلایان به اختلال دوقطبی
پزشک شما

ارتباط کاهش کورتیزول با چاقی در مبتلایان به اختلال دوقطبی

29 شهریور 1395

به تازگی نتایج مطالعه ای نشان داده پایین بودن میزان هورمون کورتیزول که نوعی هورمون استرس است با چاقی، افزایش چربی خون و سندرم متابولیک در میان افراد مبتلا به افسردگی عود کننده یا اختلال دوقطبی مرتبط است. این نتایج احتمالاً علت شیوع بالای بیماری های قلبی - عروقی در بیماران مبتلا به افسردگی عود کننده یا اختلال دوقطبی را مشخص می کند.
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین میزان کورتیزول و بیماری های متابولیک در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی یا افسردگی عود کننده انجام شد. در این مطالعه 245 بیمار و 258 فرد سالم در گروه کنترل شرکت کردند. میزان کورتیزول شرکت کنندگان بعد از آزمایش سرکوب دگزامتازون اندازه گیری شد. این آزمایش جهت کشف اختلالات اولیه در سیستم استرس مورد استفاده قرار می گیرد.
نتایج حاصل از این مطالعه مقطعی نشان داد که در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی یا افسردگی عود کننده با سطوح پایین کورتیزول و سایر بیماران به ترتیب میزان چاقی 34 درصد و 11 درصد، میزان سطوح بالای چربی خون 42 درصد و 18 درصد و سندرم متابولیک 41 درصد و 26 درصد بود. همچنین هیچ ارتباطی بین میزان کورتیزول و سطوح بالای قند خون یا پرفشاری خون مشاهده نشد.
منبع:


Relative hypocortisolism is associated with obesity and the metabolic syndrome in recurrent affective disorders. Journal of Affective Disorders, 2016
 

تعداد بازدید: 917

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha