از فواید دیگر شیر مادر...
پزشک شما

از فواید دیگر شیر مادر...

29 اردیبهشت 1394

نتایج یک مطالعه جدید در دانشکده پزشکی دانشگاه شمال کالیفرنیا نشان داد که شیر مادر در ماه های اول زندگی اثر زیادی بر ترکیب بدنی، تنوع و ثبات میکروب های معده دارد. این فاکتورهای می توانند بر تحمل غذاهای جامد توسط کودک و بر انتقال مؤثر تغذیه وی از شیر به غذاهای جامد مؤثر باشند. محققین توصیه کردند که این عامل اثرات زیادی را در طولانی مدت بر سلامت کودک دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترAndrea Azcarate-Peril ؛ "ما در این مطالعه دریافتیم؛ کودکانی که تنها با شیر مادر تغذیه می شوند فلور میکروبی آماده تری برای پذیرش غذاهای جامد دارند." وی در ادامه افزود: " انتقال به غذای جامد برای فلور میکروبی معده کودکانی که با شیر مادر تغذیه نشده اند به درستی انجام نمی شود." میکروب های معده در کنار سایر وظایف خود نقش مهمی را در هضم غذا و مبارزه با پاتوژن های بیماری زا ایفا می کنند. یافته های این مطالعه توصیه های سازمان بهداشت جهانی را در زمینه تغذیه صرف کودک در 6 ماهه اول  زندگی تأیید می کند. محققین به منظور ارزیابی رابطه بین شیر مادر و فلور میکروبی معده نوزدان به مدت 6 ماه نمونه مدفوع 9 نوزاد را از 2 هفتگی تا سن 14 ماهگی جمع آوری کردند. محققین نوع و عملکرد میکروب های معده نوزدان را مشخص کردند. یافته های حاصل از تجریه و تحلیل های آماری نشان داد که در طی ماه های ابتدای زندگی تفاوت بارزی بین میکروب های نوزدانی که با شیر مادر تغذیه می شدند و نوزدانی که با شیر خشک تغذیه می شدند، وجود داشت. مقاله مرتبط با این مطالعه در Frontiers in Cellular and Infection Microbiology منتشر شد.

تعداد بازدید: 1848

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha