استئوپروز با بیماری قلبی مرتبط است
پزشک شما

استئوپروز با بیماری قلبی مرتبط است

1 آذر 1394

نتایج یک مطالعه در دانشگاه Southampton نشان داد که بین بیماری قلبی و استئوپروز ارتباط وجود دارد. به بیان دقیق تر برای اولین بار در این مطالعه با استفاده از تکنیک ویژه اسکن نشان داده شد که دانسیته استخوانی افراد با سابقه بیماری قلبی و عروقی پایین است. محققین در این مطالعه 350 زن و مرد را در دامنه سنی 70 تا 85 سال را بررسی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری داده های مطالعه نشان داد که افراد مبتلا به بیماری کرونر قلبی ( یا بیماری ایسکمی قلبی) مثل آنژین، حمله قلبی یا نارسایی قلبی دانسیته استخوانی پایین تری در مقایسه با افراد سالم داشتند. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که در این رابطه وابسته به جنسیت است به طوری که این اثر در زنان برجسته تر از مردان بود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله پروفسورCyrus Cooper ؛ " این مطالعه یکی از اولین پژوهش ها در زمینه بررسی دانسیته استخوانی بیماران قلبی است. این یافته ها لزوم ارزیابی سابقه بیماری قلبی و عروقی را در کنترل و مدیریت استئوپروز تأیید می کند." وی در ادامه افزود: " مطالعات بیشتری برای روشن شدن سازوکار ارتباط بین استئوپروز و بیماری قلبی نیاز است."بر اساس نتایج این مطالعه نشان داده شد که افراد با سابقه بیماری قلبی و عروقی استخوان های ضعیف تری دارند. برای بهبود سلامت استخوان نیاز به شناسایی بهتر سازوکارهای مربوطه می باشد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهOsteoporosis International منتشر شد.

منبع:


C. Cooper, et al. Ischemic heart disease is associated with lower cortical volumetric bone mineral density of distal radius. Osteoporosis International, 2015
 

تعداد بازدید: 1486

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha