افزایش هوش هیجانی کودکان با دریافت اسید فولیک در بارداری
پزشک شما

افزایش هوش هیجانی کودکان با دریافت اسید فولیک در بارداری

13 آبان 1396

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که اگر مادران در سراسر دوران بارداری مکمل اسید فولیک دریافت کنند، هوش هیجانی کودکان آن ها بهبود می یابد. در حقیقت، دریافت مکمل اسید فولیک در طول دوران بارداری می تواند سبب بهبود رشد و تکامل روانی در کودکان شود.
شواهد گذشته نشان می دهد دریافت مکمل اسید فولیک در طول سه ماه اول بارداری می تواند اثرات سودمندی در تکامل مغز کودکان داشته باشد. در مطالعه فوق اثرات مفید مصرف مکمل اسید فولیک در سراسر دوران بارداری بررسی شده است. در این راستا از والدین کودکانی که در زمان مطالعه 7 ساله بودند سوالاتی در مورد شخصیت کودک شامل میزان انعطاف پذیری، ارتباط با دیگران و نحوه ابراز احساسات پرسیده شد. در بین شرکت کنندگان 22 مادر در سراسر دوران بارداری مکمل اسید فولیک دریافت کرده بودند اما 19 مادر این مکمل را تنها در 3 ماهه اول بارداری مصرف کرده بودند.
بررسی نتایج نشان داد کودکانی که مادرشان در کل دوران بارداری مکمل اسید فولیک دریافت کرده بودند سطوح بالاتر هوش هیجانی و انعطاف پذیری را از خود نشان دادند. علاوه براین، میزان اسید فولیک در خون مادران در انتهای دوران بارداری پیش بینی کننده میزان انعطاف پذیری و هوش هیجانی کودکان بود.
اغلب مادران می دانند که دریافت مکمل اسید فولیک در سه ماهه اول بارداری به منظور تکامل نخاع کودک ضروری است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که ادامه مصرف این مکمل تا انتهای دوران بارداری دارای مزایای روانی برای کودکان است.
منبع:

The Annual Conference of the British Psychological Society in Brighton, 2017

مطالب مهم و مرتبط با تغذیه مادران در دوره باراری را در سایت www.wikipezeshk.com قرار دهید.

تعداد بازدید: 794

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha