انگور قرمز و پیشگیری از سرطان روده
پزشک شما

انگور قرمز و پیشگیری از سرطان روده

28 آذر 1394

رزوراترول، یک ماده شیمایی است که در انگور قرمز یافت می شود، یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که این ماده شیمایی در مقادیر کم اثر بسیار زیادی در پیشگیری از بروز سرطان روده دارد. مطالعات پیشین نشان دادند که مقادیر بسیار زیاد رزوراترول اثر معناداری در کاهش بروز بیماری سرطان روده دارد. این پژوهش اولین مطالعه ای است که در آن اثرات مقادیر بسیار کم روزانه رزوراترول بر پیشگیری از بروز سرطان روده ارزیابی شده است. یافته های حاصل از این مطالعه که بر روی مدل حیوانی انجام شد نشان داد که مقادیر کم رزوراترول موجب کاهش 50 درصدی اندازه تومور در مقایسه با کاهش 25درصدی آ« در دریاقت مقادیر زیاد شد. کاهش دریافت دوز رزوراترول در دفعات 2 بار در روز مؤثرتر از دریافت یکباره دوز زیاد آن است. باووجود این یافته های مذکور در موش های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچربی گزارش شد. ارزیابی اثر دوزهای مختلف رزوراترول بر نمونه های تومور بیماران مبتلا به سرطان روده نشان داد که دوز کم اثر بسزایی را در کاهش و توقف رشد تومور دارد. رزوراترول به طور طبیعی در پوست انگور قرمز و سایر گیاهان وجود دارد. مطالعات آزمایشگاهی پیشنهاد می کند که این ماده شیمیایی دارای اثر ضدسرطانی است، با وجود این نتایج حاصل از مالعات حیوانی متناقض است.به بیان محققین برای روشن شدن سازوکار اصلی رزوراترول در مقادیر کم نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Science Translational Medicine منتشر شد.

منبع:


H. Cai, E. Scott, A, et al. Cancer chemoprevention: Evidence of a nonlinear dose response for the protective effects of resveratrol in humans and mice. Science Translational Medicine, 2015
 

تعداد بازدید: 2490

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha