برای محافظت از مغز، قلب خود را تمرین دهید
پزشک شما

برای محافظت از مغز، قلب خود را تمرین دهید

16 مهر 1393

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه منترال و مرکز تحقیقاتی وابسته به آن نشان داده شد که بهبود آمادگی قلبی و عروقی می تواند موجب ممانعت از بروز اختلالات شناختی ناشی از افزایش سن گردد. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله، دکترClaudine Gauthier ؛ " رگ های بدن ما با افزایش سن سخت می شوند، و اعتقاد بر این است که این سختی از آئورت شروع می شود – اصلی ترین رگ قلبی- قبل از این که به عروق مغزی برسد. در واقع می توان گفت که سختی عروقی یکی از عوامل مؤثر در بروز تغییرات شناختی در این دوره ی زمانی است." محققین به منظور ارزیابی رابطه ی بین آمادگی قلبی و عروقی و اختلالات شناختی، 31 فرد جوان در دامنه سنی 18 تا 30 سال و 54 فرد را در دامنه سنی 55 تا 75 سال انتخاب کردند. هدف از این مطالعه این بود که دو رده سنی را از لحاظ شروع فرآیندهای پیری با هم مقایسه کنند. میزان آمادگی هوازی آزمودنی ها از طریق آزمون مربوط به سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی سنجیده شد. عملکرد شناختی آزمودنی ها نیز از طریق آزمون Stroop سنجیده شد. آزمون Stroop یک آزمون علمی است که در آن از طریق رنگ ها عملکرد شناختی افراد را می سنجند. آزمودنی ها 3 مرتبه اسکن شدند، یکبار برای ارزیابی جربان خون مغزی، برای اندازه گیری فعالیت مغزی و پس از انجام آزمون Stroop. یافته های حاصل از تجزیه تحلیل های آماری نشان داد که آزمودنی هایی که آمادگی قلبی و عروقی یا هوازی بیشتری داشتند، درجه سختی آئورت در  آن ها کم تر و علاوه بر این امتیاز بهتری نیز در آزمون عملکرد شناختی کسب کردند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله ی Neurobiology of Aging منتشر شد. 
 
منبع:
C.J. Gauthier. et al. Hearts and minds: linking vascular rigidity and aerobic fitness with cognitive aging. Neurobiology of Aging, 2014.
 
تعداد بازدید: 2674

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha