بهبود کیفیت رژیم غذایی نوجوانان با میان وعده های پروتئینی
پزشک شما

بهبود کیفیت رژیم غذایی نوجوانان با میان وعده های پروتئینی

23 مهر 1394

نتایج مطالعه ای در دانشگاه Missouri-Columbia نشان داد که خوردن میان وعده عصر به ویژه از مواد غذایی بر پایه پروتئین سویا می تواند اشتهای عصر و ناپرهیزی در باقیمانده ساعات روز را در نوجوانان کاهش دهد. مطالعات پیشین نشان دادند که خوردن میان وعده پروتئینی موجب بهبود کنترل اشتها در بالغین می شود، با وجود این راهبردهای کاربردی برای نوع پروتئین مصرفی در این شرایط وجود نداشت. به بیان نویسنده مسئول این مقاله Heather Leidy پروفسور تغذیه و فیزیولوژی ورزشی؛ "نتایج مطالعه ما نشان داد که میان وعده پروتئینی عصر به افزایش کیفیت رژیم غذایی نوجوانان و همچنین کنترل اشتهای آن ها کمک می کند." وی در ادامه افزود: " وقتی نوجوانان یک میان وعده حاوی مقادیر زیاد پروتئین در زمان عصر می خورند، ناپرهیزی هایشان و نیز هوس های غذایی شان در شب که اغلب حاوی شکر و چربی فراوان است و نیز انتخاب های غذایی شان بهتر کنترل می شود.  این موضوع برای نوجوانانی که نمی خواهند افزایش وزن داشته باشند، اهمیت دارد." محقین در این مطالعه آزمودنی ها در دامنه سنی 13 تا 19 سال را به دو گروه با وزن سالم و نیز اضافه وزن تقسیم کردند. هدف اصلی محققین این بود که نحوه اثر میان وعده عصر را بر انتخاب غذایی در ادامه روز ارزیابی کنند. علاوه بر این آن ها اثر حذف میان وعده را نیز ارزیابی کردند. محققین نحوه اثر میان وعده پروتئینی عصر را بر عملکرد شناختی و خلق و خوی آزمودنی ها نیز ارزیابی کردند. محققین بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد کردند که خوردن یک میان وعده پروتئین گیاهی در زمان عصصر اثر زیادی بر کنترل اشتهای نوجوانان در باقی مانده ساعات روز دارد. مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of Nutrition منتشر شد.

منبع:


H. J. Leidy, et al. onsuming High-Protein Soy Snacks Affects Appetite Control, Satiety, and Diet Quality in Young People and Influences Select Aspects of Mood and Cognition. Journal of Nutrition, 2015
 

تعداد بازدید: 1444

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha