تاثیر رژیم غذایی در دوران نوجوانی بر بروز سرطان سینه
پزشک شما

تاثیر رژیم غذایی در دوران نوجوانی بر بروز سرطان سینه

1 مرداد 1396

مطالعات گذشته نشان داده که رژیم غذایی ناسالم، مصرف کم سبزیجات و مصرف زیاد کربوهیدرات تصفیه شده، شکر، گوشت قرمز و فرآوری شده با التهاب و درنتیجه بروز برخی سرطان ها مرتبط است. اخیراً نیز نتایج مطالعه ای نشان داد التهاب ناشی از رژیم غذایی می تواند خطر سرطان سینه را در زنان غیریائسه افزایش دهد.
در این تحقیق اطلاعات 45204 زن جمع آوری شد. برخی از زنان در سال 1991 و زمانی که 44-27 ساله بودند یک پرسشنامه بسامد خوراک را در مورد جزئیات رژیم غذایی خود در اوایل دوران بزرگسالی تکمیل کردند. بعد از آن هر 4 سال مجدداً پرسشنامه تکمیل می شد. در سال 1998 و زمانی که شرکت کنندگان 52-33 ساله بودند یک پرسشنامه بسامد خوراک را در مورد رژیم غذایی خود در دوران دبیرستان تکمیل نمودند. با استفاده از تکنیکی که دریافت غذایی را با مارکرهای التهابی در خون مرتبط می ساخت به رژیم غذایی هر شرکت کننده یک امتیاز التهابی تعلق گرفت. بر اساس این امتیازات زنان به 5 گروه تقسیم شدند.
بر اساس نتایج به دست آمده، در مقایسه با کسانی که در دوران نوجوانی کمترین امتیاز التهابی را داشتند، در کسانی که بالاترین امتیاز را کسب کرده بودند خطر بروز سرطان سینه قبل از دوران یائسگی 35 درصد بیشتر بود. همچنین در زنانی که در دوران بزرگسالی بالاترین امتیاز التهابی را داشتند نسبت به کسانی که کمترین امتیاز را داشتند خطر سرطان سینه قبل از سنین یائسگی 41 درصد بیشتر بود. 
این نتایج نشان می دهد رژیم غذایی در دوران نوجوانی و اوایل بزرگسالی که سبب بروز التهاب مزمن می شود می تواند خطر بروز سرطان سینه را افزایش دهد. در این دوران که غدد پستانی به سرعت در حال تکامل هستند و بنابراین به عوامل مرتبط با شیوه زندگی حساس هستند مصرف میوه، سبزی، غلات سبوس دار، آجیل ها و حبوبات و اجتناب از مصرف نوشابه، شکر، کربوهیدرات های تصفیه شده و گوشت قرمز و فرآوری شده اهمیت دارد.
منبع:


An Adolescent and Early Adulthood Dietary Pattern Associated with Inflammation and the Incidence of Breast Cancer. Cancer Research, 2017.
 

تعداد بازدید: 516

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha