تاثیر فعالیت بدنی بر خلق و خو
پزشک شما

تاثیر فعالیت بدنی بر خلق و خو

19 تیر 1396

نتایج مطالعه منتشر شده در مجله Journal of Applied Psychology که به بررسی الگوی خواب و فعالیت های جسمی افراد در طول روز پرداخته نشان می دهد کارمندانی که روزانه بیش از 10900 قدم برمی دارند نسبت به کسانی که کمتر از 7000 قدم برمی دارند، کمتر احتمال دارد که در منزل بد رفتاری داشته باشند.
 تحقیقات نشان می دهد کارمندانی که در محل کار مورد بد رفتاری قرار می گیرند بیشتر احتمال دارد که رفتارهای مشابه را در منزل داشته باشند. اگر افراد توسط رئیس مورد توهین یا تحقیر قرار گیرند، تمایل دارند که سرخوردگی خود را به اعضای خانواده انتقال دهند.
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که خواب و ورزش مداخلاتی هستند که می توانند از گسترش رفتارهای مضر جلوگیری کنند. در این مطالعه میزان فعالیت 118 دانشجوی رشته MBA با شغل تمام وقت به مدت یک هفته بررسی شد. 
نتایج نشان داد سوزاندن 587 کالری اضافی می تواند سبب کاهش اثرات مضر بد رفتاری شده و از انتقال آن به داخل منزل جلوگیری کند. برای مردان این دستاورد با یک ساعت شنا یا 90 دقیقه پیاده روی سریع به دست می آید.
منبع:


A Self-Regulatory Perspective of Work-to-Home Undermining Spillover/Crossover: Examining the Roles of Sleep and Exercise.. Journal of Applied Psychology, 2017.
 

تعداد بازدید: 958

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha