تاثیر مصرف مکمل در دوران بارداری بر روی رشد نوزاد
پزشک شما

تاثیر مصرف مکمل در دوران بارداری بر روی رشد نوزاد

1 آبان 1391

اگرچه مصرف مکملهای محتوی ریزمغذی ها می تواند باعث رشد جنین شود اما تاثیر آنها بر روی سلامت نوزاد پس از تولد هنوز نامشخص است. در این مطالعه تاثیر مکمل های محتوی ریزمغذی ها بر روی زنان باردار و شیرده در مقایسه با مصرف مکمل های اسید فولیک و آهن بر روی مرگ و زندگی و رشد مورد بررسی قرار گرفت.  
در این مطالعه که اخیرا در مجله تغذیه بالینی آمریکا انجام شده است، 1294 نوزادی که مادرانشان در دوران بارداری مکمل محتوی ریزمغذی ها  و یا مکمل اسید فولیک و آهن را مصرف کرده بودند مورد مقایسه قرار گرفتند. متغیرهای سلامت و نیز شاخص های آنتروپومتریک این نوزادان تا سن 12 ماهگی هر ماهه مورد بررسی قرار گرفت. این نوزادان در سن 30 ماهگی نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند.
درگروهی که مادرانشان مکمل محتوی ریزمغذی ها را مصرف کرده بودند، در حدود 27 درصد کاهش در میزان عدم رشد نوزاد همراه با افزایش نسبت قد به سن دیده شد. با این وجود، این تفاوت در سن 30 ماهگی بین این دو گروه وجود نداشت. مصرف این مجموعه مکملها بر روی نسبت قد و دور سر به سن نیز در پایان سال اول زندگی تاثیر مثبت گذاشته بود. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که در 30 ماهگی نوزادانی که مادرانشان این مکمل را مصرف کرده بودند، نسبت وزن به قدشان بیشتر بود.
نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که هیچ تفاوتی در مرگ و میر یا بیماری در این گروه مشاهده نشد به جزکاهش 14 درصدی در شیوع تب در اثر مصرف مجموعه مکملها.
نکته عملی: با توجه به نتایج بدست آمده در این بررسی و تاثیرات مثبتی که مصرف مکمل محتوی ریزمغذی ها بر روی جنین، نوزاد و نیز رشد کودک دارد،  مصرف مکمل محتوی ریزمغذی ها در دوران بارداری تحت نظر پزشک متخصص قابل توصیه است.

منبع:

AJCN,  Feb 2012

تعداد بازدید: 3889
کلمات کلیدی:  نوزادان دوران بارداری 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha