تایید لیناکلوتید برای درمان یبوست
پزشک شما

تایید لیناکلوتید برای درمان یبوست

21 شهریور 1391

FDAداروی لیناکلوتید (Linzess) را برای درمان یبوست مزمن تایید کرده است. این دارو هم چنین برای نوعی از سندرم روده تحریک پذیر که مشخصه آن یبوست و درد شکمی است نیز تایید شده است.کارایی لیناکلوتید در درمان یبوست مزمن بوسیله دو مطالعه شامل بیش از 1000 بیمار شرکت کننده که به طور تصادفی به سه گروه دریافت کننده دارو  در دوز های  mcg145 یا  mcg 290 و گروه پلاسیبو برای مدت 3 ماه تقسیم شده بودند تعیین شد. در این آزمایشات داشتن حداقل 3 بار در هفته اجابت مزاج هدف قرار گرفت.

در این دو مطالعه این هدف برای 21% و 16% از بیماران دریافت کننده دوز پایین، 19% و 21% از بیماران دریافت کننده دوز بالا  در مقایسه با 3% و 6% از گروه پلاسیبو به دست آمد. بیشترین عارضه جانبی گزارش شده در این مطالعات  برای این دارو اسهال بود.از آنجا که اثرات مثبت دوز بالا خیلی قابل توجه تر از دوز پایین نبود، تاییدیه FDAبرای دوز mcg145 اعطا شد. لیناکلوتید یک بار در روز  و 30 دقیقه قبل از صبحانه توصیه می شود. در برچسب این دارو  نسبت به مصرف بیماران 17 سال و جوانتر هشدار داده شده است.بیش از 60 میلیون نفر یبوست مزمن را تجربه کرده اند و برای  بسیاری از آنها درمان های موجود کافی نیست. باید توجه داشت که یک نوع درمان برای همه بیماران عمل نمی کند و با کشف داروهای جدید بیماران و پزشکان آنها برای داشتن بهترین روش درمانی قدرت انتخاب دارند

منبع:

FDA

تعداد بازدید: 6426

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha