تأثیر تغذیه با شیر مادر بر طول عمر
پزشک شما

تأثیر تغذیه با شیر مادر بر طول عمر

20 اردیبهشت 1395

در کشورهای توسعه یافته از بین 5 کودک تنها یک کودک تا 12 ماهگی با شیر مادر تغذیه می شود و در کشورهای در حال توسعه و با درآمد پایین در بین هر سه کودک یک کوک تا 6 ماهگی با شیر مادر تغذیه می شود. بر این اساس، میلیون ها کودک از کسب فواید کامل تغذیه با شیر مادر محروم می باشند. این یافته ها حاصل یک تجریه و تحلیل گسترده و دقیق در مورد فواید تغذیه با شیر مادر در سرتاسر جهان است. به بیان دقیق تر، نتایج این بررسی گسترده نشان داد که تغذیه با شیر مادر می تواند هرساله زندگی بیش از 800000 کودک را در سرتاسر جهان نجات دهد، این معادل 13 درصد تمام مرگ ومیر کودکان می باشد. به علاوه، می تواند از 20000 مرگ ناشی از سرطان پستان نیز پیشگیری کند. به بیان نویسندگان این مطالعه؛ " اگر چه تغذیه با شیر مادر یکی از راهبردهای مؤثر در پیشگیری از بروز اختلالات سلامتی در کودکان و مادران می باشد ولی نیاز به آن و اثر آن بر سلامت عمومی آن چنان که باید درک نشده است. این سوء تعبیر در سرتاسر دنیا وجود دارد که تغذیه با شیر مادر تنها ویژه کشورهای فقیر است." یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل گسترده نشان داد که تغذیه با شیر مادر نه تنها برای سلامت مادر و کودک مفید است بلکه بر طول عمر نیز تأثیر معناداری دارد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله The Lancet منتشر شد.

منبع:


Cesar G Victora, et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet, 2016
 

تعداد بازدید: 2184

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha