تأثیر محدودیت کالری بر بهبود نتایج ورزش قدرتی
دکتر سیده آمنه مجد

تأثیر محدودیت کالری بر بهبود نتایج ورزش قدرتی

27 دی 1394

فرآیند مسن شدن معمولاً با کاهش قدرت عضله، توان و کاهش کلی توانایی حرکتی همراه است که مجموعۀ این عوامل اغلب منجر به ناتوانی و فقدان استقلال شخصی می شود. از طرفی شیوع بالای چاقی در افراد مسن روند کاهش توانایی وابسته به مسن شدن را سرعت می بخشد. تمرینات ورزشی قدرتی توانایی عضلات و کارکرد کلی جسمانی را در افراد مسن بهبود می بخشد. تمرینات قدرتی به ویژه در افراد مسن چاقی که کارکرد عضلانی شان محدودتر است می تواند بسیار مهم باشد. اینکه آیا محدودیت کالری در کنار تمرینات قدرتی تأثیر هم افزایی در بهبود کارکرد عضلانی و جسمانی دارد یا خیر هنوز ناشناخته است.
محققان در این مطالعه تأثیر افزودن محدودیت کالری به منظور کاهش وزن و پاسخ کارکرد جسمی به ورزش قدرتی را در افراد مسن دارای اضافه وزن یا چاق مشخص نمودند. نتایج حاصل از این مطالعه در سال 2015 در American journal of clinica nutrition منتشر شده است.
این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 126 مرد و زن دارای اضافه وزن یا چاق با میانگین سنی 72 سال انجام شد و به مدت پنج ماه به طول انجامید. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه مختلف قرار گرفتند. گروه اول از برنامۀ تمرینات قدرتی با شدت متوسط، 3 بار در هفته پیروی نمودند. گروه دوم علاوه بر تمرینات قدرتی از یک برنامۀ محدودیت کالری نیز تبعیت کردند و گروه سوم فقط از برنامۀ محدودیت کالری و کاهش وزن تبعیت کردند. در این افراد ، قدرت عضلۀ دورکنندۀ زانو اندازه گیری شد و همچنین قدرت و کیفیت عضله، کارآیی کلی فیزیکی و ترکیب کلی بدن و ران مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که نمایۀ تودۀ بدن در گروه دوم کاهش یافته بود اما در گروه اول این کاهش دیده نشد. تودۀ چربی، درصد چربی بدن و حجم چربی کل ران در هر دو گروه کاهش یافته بود. تودۀ بدون چربی در گروه دوم که از تمرین قدرتی و رژیم – هردو- استفاده می کردند، کاهش یافت و این در گروه اول دیده نشد. مقاومت زانو، قدرت و کیفیت عضلانی و همچنین گام سرعتی 4 متردر هر دو گروه اول افزایش یافت.
تمرینات قدرتی باعث بهبود ترکیب بدن و قدرت عضله و عملکرد جسمی در افراد مسن چاق می شود اما افرادی که در مرحلۀ شروع دارای بافت چربی بیشتری بودند بهبودی کمتری را تجربه کردند. اضافه نمودن محدودیت کالری در طی تمرینات قدرتی قدرت تحرک را بهبود می بخشد و محدودیتی در سازگاری با تمرینات قدرتی ایجاد نمی کند.
نتایج حاصل از این پژوهش از ادغام نمودن تمرینات قدرتی با درمان چاقی حمایت می کند. بنابراین توصیه می شود کاهش وزن و در نتیجه کاهش تودۀ چربی بدن در افراد مسن چاق یا دارای اضافه وزن به عنوان رویکردی برای دستیابی به نتایج بهتر در برنامۀ افزایش قدرت عضلانی و توانبخشی در نظر گرفته شود.

منبع: Am J Clin Nutr 2015 101: 991-999
 

تعداد بازدید: 1920

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha