تغییر برخی متابولیت های ادرار در کودکان مبتلا به دیابت
پزشک شما

تغییر برخی متابولیت های ادرار در کودکان مبتلا به دیابت

7 شهریور 1396

اخیراً محققان موفق به کشف متابولیت های خاص در ادرار کودکان چاق مبتلا به دیابت شده اند. در مطالعه حاضر متابولیت های موجود در نمونه ادراری که طی یک دوره 24 ساعته از 33 کودک چاق 8 تا 18 ساله به دست آمده بود، اندازه گیری شد. 13 نفر از کودکان به دیابت نوع 2 مبتلا بودند و 20 نفر سالم بودند. هر دو گروه از نظر سن، جنس و نمایه توده بدنی (BMI) مشابه بودند. از کسانی که داروی ضد دیابت متفورمین دریافت می کردند خواسته شد تا روز قبل از مطالعه از این دارو استفاده نکنند. اما کسانی که انسولین دریافت می کردند به دلایل ایمنی به تزریق آن ادامه دادند.
نتایج نشان داد سطوح پایین 5- هیدروکسی ایندول استیک اسید (5-HIAA) که متابولیت اصلی سروتونین (نوعی انتقال دهنده عصبی) است با دیابت مرتبط بود. اگرچه نقش سروتونین در تنظیم خلق و خو به خوبی شناخته شده است اما سروتونین دارای عملکردهای متعددی بوده و در کنترل تکامل و عملکرد سلول های بتای پانکراس که انسولین تولید می کنند، نقش دارد. سطوح پایین سروتونین یا محصولات جانبی آن می تواند سبب کاهش ترشح انسولین و درنتیجه بروز مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 در افراد چاق شود.
همچنین در کودکان مبتلا به دیابت سطوح 3 متابولیت دیگر از کودکان غیردیابتی بیشتر بود. این متابولیت ها با اختلال عملکرد میتوکندری که مسئول تبدیل غذا به انرژی است، مرتبط بودند. نقص در زنجیره تنفسی میتوکندری می تواند منجر به کاهش تولید انرژی شود.
تائید یافته های مطالعه فوق در مطالعات بزرگتر می تواند به شناخت راهکارهای غیرتهاجمی در جهت شناسایی شاخص هایی به منظور بررسی خطرات متابولیک در کودکان و بالغین منجر شود.
منبع:


Presented their results at the Endocrine Society's 99th annual meeting in Orlando, Fla. 2017.
 

تعداد بازدید: 488

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha