تنها زمانی که تشنه هستید، آب بنوشید.
پزشک شما

تنها زمانی که تشنه هستید، آب بنوشید.

9 آبان 1395

جمله "روزانه 8 لیوان آب بنوشید" بسیار رایج است، اما نوشیدن این میزان آب برای بسیاری از افراد مشکل است. مطالعه ای که به تازگی انجام شده است نشان می دهد مکانیسمی وجود دارد که مانع از نوشیدن آب زیاد می شود.
حدود 60% وزن بدن از آب تشکیل شده است و لذا آب برای سلامت بدن حیاتی بوده و به عملکرد بدن کمک می کند. اما واقعا روزانه چه میزان آب لازم است؟
قانون 8 × 8 بیان می کند افراد باید روزانه 8 لیوان 8 اونسی (240 سی سی) آب بنوشند، هرچند شواهد علمی مبنی بر مصرف این میزان آب وجود ندارد.
بر اساس مطالعات مؤسسه پزشکی، توصیه می شود زنان بایستی روزانه حدود 2/2 لیتر (9 لیوان) و مردان حدود 3 لیتر (13 لیوان) آب بنوشند. این توصیه با قانون 8 × 8 مطابقت نمی کند، از طرف دیگر مطالعه اخیر حاکی از آنست که افراد بایستی بر اساس تشنگی آب بنوشند، چرا که مکانیسمی وجود دارد که از مصرف زیاد آب جلوگیری می کند.
برای بررسی این موضوع مطالعه ای طراحی شد و از شرکت کنندگان خواسته شد که پس از ورزش مقدار زیادی آب بنوشند، یعنی زمانی که تشنه هستند، و نیز روز بعد از آن که خیلی احساس تشنگی نمی کنند. در هر دو زمان میزان سختی نوشیدن آب بررسی شد. نتایج نشان داد که مصرف آب در روزی که احساس تشنگی کمتر است 3 برابر سخت تر از زمان پس از ورزش بود.
میزان فعالیت مغز در زمان مصرف آب در هر دو حالت با استفاده از MRI عملکردی سنجیده شد. محققین دریافتند که فعالیت قشر پری فورنتال راست مغز در زمان تلاش برای نوشیدن آب افزایش می یابد، یعنی این ناحیه از مغز بایستی به مهارکننده مصرف زیاد آب غلبه نماید.
مصرف زیاد آب سبب کاهش غلظت سدیم خون (هیپوناترمی) شده و می تواند مضر باشد و حتی در ورزشکاران کشنده است. بنابراین محققین مصرف آب را بر حسب نیاز بدن و احساس تشنگی توصیه می کنند.
نکته عملی: لازم است مصرف آب بر حسب نیاز بدن و در صورت احساس تشنگی بوده و از نوشیدن زیاد آب پرهیز شود.
منبع:


Michael Farrell et al. "overdrinking results in the emergence of swallowing inhibition: an fMRI study". Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016
 

 

تعداد بازدید: 1459

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha