جویدن آهسته غذا به کنترل وزن کودکان کمک می کند
پزشک شما

جویدن آهسته غذا به کنترل وزن کودکان کمک می کند

25 فروردین 1395

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه کالیفرنیا نشان داد که فاصله های 30ثانیه ای بین لقمه های غذا، در ارسال پیام سیری و کنترل میزان غذای دریافتی در کودکان و نیز کنترل وزن آن ها نقش مهمی دارد. به بیان یکی از نویسندگان این مقاله، Marcos Intaglietta ؛" برای کاهش وزن نیاز به کاهش میزان غذای دریافتی است، ولی این شرایط در بسیاری از افراد قابل کنترل نیست. به همین دلیل ما سعی کردیم در مطالعه ای اثر آهسته غذا خوردن را ارزیابی کنیم. روش اصلی ما تمرکز بر پیشگیری از افزایش وزن بود. ساده، ارزان است و به راحتی قابل انجام می باشد، علاوه براین نیاز به دارو درمانی ندارد." هدف از این مطالعه کاهش میزان غذای دریافتی در کودکان پیش از ارسال پیام توقف خوردن غذا از معده به مغز بود. این پیام در حدود 15 دقیقه از اولین لقمه غذایی ارسال می شود. اما در جوامع مدرن، وعده های غذایی حجیم در مدت زمان اندک خورده می شود. بدین منظور، محققین عادات غذایی 54 کودک در دامنه سنی 6 تا 17 سال را بررسی کردند. آزمودنی ها با دو گروه تقسیم شدند؛ گروهی توسط محققین در زمینه آهسته غذاخوردن آموزش دیدند و گروه دیگر به یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که وزن گروهی که آموزش دیده بودند پس از 6 ماه و یکسال به ترتیب به میزان 7/5-2 درصد و 8/5-4/4 درصد کاهش یافت. عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Pediatric Obesity منتشر شد.

منبع:


G. W. Schmid-Schönbein, et al. Control of overweight and obesity in childhood through education in meal time habits. The ‘good manners for a healthy future’ programme. Pediatric Obesity, 2015
 

تعداد بازدید: 1538

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha