دریافت ماهانه مکمل ویتامین D از بیماری قلبی پیشگیری نمی کند.
پزشک شما

دریافت ماهانه مکمل ویتامین D از بیماری قلبی پیشگیری نمی کند.

19 شهریور 1396

نتایج یک مطالعه بزرگ نشان می دهد که دریافت مکمل ویتامین D با دوز بالا به طور ماهانه از بروز بیماری های قلبی - عروقی پیشگیری نمی کند. نتایج این مطالعه در مجله JAMA Cardiology منتشر شده است.
بسیاری از مطالعات نشان داده اند که در افراد مبتلا به سطوح پایین ویتامین D احتمال بروز بیماری های قلبی  - عروقی بیشتر است. تاکنون، مطالعاتی که انجام شده اند به علت استفاده از دوز بسیار پایین ویتامین D نشان نداده اند که مصرف مکمل ویتامین D قادر به پیشگیری از بروز این بیماری باشد. بدین علت محققان درصدد برآمدند با ارزیابی 2558 فرد 50 تا 84 ساله اثر دریافت ماهانه 100 هزار واحد بین المللی ویتامین D طی مدت 3/3 سال را بر بروز بیماری های قلبی - عروقی بررسی نمایند. کمبود ویتامین D در 25 درصد شرکت کنندگان مشاهده شد.
نتایج نشان داد که استفاده از دوز بالای ویتامین D به طور ماهانه از بروز بیماری های قلبی - عروقی پیشگیری نمی کند. به گفته محققان باید در مطالعات دیگر تاثیر دریافت مکمل ویتامین D به طور روزانه یا هفتگی بر خطر بروز بیماری قلبی - عروقی بررسی شود.
منبع:


 Effect of Monthly High-Dose Vitamin D Supplementation on Cardiovascular Disease in the Vitamin D Assessment Study A Randomized Clinical Trial. Cardiology, 2017.
 

تعداد بازدید: 591

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha