دوغ غنی شده با ویتامینD و کاهش ریسک دیابت و بیماری قلبی
پزشک شما

دوغ غنی شده با ویتامینD و کاهش ریسک دیابت و بیماری قلبی

25 تیر 1391

دیابت یک ریسک فاکتور شناخته شده برای بیماری قلبی محسوب می شود. سطوح پایین ویتامینDدر جریان خون منتهی به پیشرفت آترواسکلروز خواهد شد لذا بهبود وضعیت ویتامین Dبدن می تواند خطرات قلبی را در بیماران دیابتی کاهش دهد. بر اساس یک بررسی جدید، بیماران مبتلا به دیابت می توانند ریسک حمله قلبی و یا دیگر مشکلات قلبی عروقی را از طریق خوردن دوغ غنی شده با ویتامینDکاهش دهند. در حقیقت مصرف منظم دوغ، سطوح کلی کلسترول خون را بهبود بخشیده و التهاب را در آستر عروق (اندوتلیوم) کاهش می دهد.

مطالعات قبلی نشان داده اند که دوغ غنی شده با ویتامینDمی تواند در کنترل قند خون بیماران دیابتی موثرباشد. مطالعه حاضر نیز فاش کننده خاصیت مفید و موثر دوغ غنی شده با ویتامینDبر گلوکز ناشتا، انسولین و سطوح هموگلوبین A1cمی باشد.

در یک مطالعه تصادفی دوسوکور 12 هفته ای در تهران، محققین به بررسی اثر ویتامینDبر وضعیت گلایسمیک بیماران دیابتی پرداختند که از طریق اندازه گیری مارکرهای التهابی جریان خون انجام گرفت. همچنین سطوح کلسترول خوب و بد(HDL , LDL)جمعیت مورد بررسی نیز پایش شدند.

بیماران دریافت کننده دوغ غنی شده، بهبودی معناداری را در سطوح کلسترول تام ، LDLو HDLتجربه کردند. تمامی مارکرهای نارسایی اندوتلیال نیز در بیماران دریافت کننده ویتامینDپایین تر بود.  علت بهبودی در تمامی سطوح کلسترول، کاهش مقاومت به انسولین ذکر شده است.

دوغ غنی شده، سطوح ویتامینDبیماران تحت بررسی را تا سطح نرمال بالا برده بود چراکه اکثریت آنها در ابتدای مطالعه دچار کمبود این ویتامین بودند. 5 % از افراد که همچنان مبتلا به کمبود ویتامینDباقی ماندند، کاهشی در ریسک فاکتورهای بیماری قلبی نشان ندادند.

نکته عملی: مصرف دوغ غنی شده با ویتامینDراه آسانی برای افراد مبتلا به دیابت در جهت کاهش ریسک بیماری قلبی و بهبود سطوح کلسترول می باشد. ازآنجائیکه بیشتر ایرانی ها مبتلا به کمبود ویتامینDهستند، غنی سازی مواد غذایی راه حل پیشنهادی برای از بین بردن کمبود ویتامینDو پیامدهای بیماری زای آن می باشد.

تعداد بازدید: 4961

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha