دوچرخه سواری تا محل کار استرس شما را در آن روز کاهش می دهد.
پزشک شما

دوچرخه سواری تا محل کار استرس شما را در آن روز کاهش می دهد.

10 شهریور 1396

احتمالاً یکی از منابع اصلی استرس، کار می باشد. اما به توجه به تحقیقات جدید، ممکن است یک راه ساده برای کاهش استرس در محل کار وجود داشته باشد: دوچرخه سواری. محققان دریافته اند کسانی که با دوچرخه سرکار می روند نسبت به کسانی که از ماشین استفاده می کنند، احساس تنش کمتری می کنند.
کارهای بیش از حد، درگیری های اداری و حقوق کم تنها برخی از عواملی هستند که موجب استرس در محل کار شده و به نظر می رسد که بسیاری از ما درگیر آن ها هستیم.
تحقیقات اخیر نشان داده که تاثیر تنش و خلق و خوی صبح زود، در تمام روز ماندگار است. آن ها می توانند چگونگی درک، تفسیر و تاثیر وقایع در طول روز را شکل دهند.
محققان خاطر نشان کردند تفاوتی میان سطوح استرس کارکنانی که با ماشین سرکار رفته اند و افرادی که از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، مشاهده نشده است. به عبارت دیگر، نوع وسیله نقلیه موتوری تاثیری بر خلق و خوی کارمندان ندارد.
از آنجایی که فعالیت بدنی در کاهش استرس تاثیر دارد، دوچرخه سواری تا محل کار می تواند انتخاب مناسبی باشد. رهایی از تنش تنها مزیت این تغییر نیست، بلکه استفاده از دوچرخه بر کاهش آلودگی هوا نیز تاثیر چشمگیری دارد. 
امروزه اکثر جوامع نگرانی های فزاینده ای در مورد تراکم ترافیک و آلودگی دارند که تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل جایگزین مانند دوچرخه و همچنین پیاده روی می تواند استراتژی هوشمندانه ای باشد.
نکته عملی: استفاده از دوچرخه برای رسیدن به محل کار به شدت استرس شما را در طول روز کاهش می دهد. همچنین در طولانی مدت منجر به کاهش آلودگی هوا می گردد.
منبع:


Stéphane Brutus et al. “Cycling, car, or public transit: a study of stress and mood upon arrival at work”. International Journal of Workplace Health Management, 2017.
 

تعداد بازدید: 1925

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha