روغن ماهی سلول های چربی را برای سوختن تحریک می کند
پزشک شما

روغن ماهی سلول های چربی را برای سوختن تحریک می کند

22 فروردین 1395

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه Kyoto  نشان داد که مصرف روغن ماهی در میانسالی می تواند سلول های ذخیره کننده چربی را به نوعی از سلول های چربی که انرژی می سوزانند تبدیل کند و موجب کاهش وزن شود. روغن ماهی با فعال سازی گیرنده های دستگاه گوارشی و تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک، سلول ها را به متابولیزه کردن چربی وادار می کند. همه انواع سلول های چربی انرژی را ذخیره نمی کنند. سلول های چربی سفید، انرژی را ذخیره  در حالی که سلول های چربی قهوه ای با سوزاندن چربی، دمای بدن را ثابت نگه می دارند. سلول های چربی قهوه ای در نوزادان زیاد است ولی با افزایش سن و در نوجوانی و بزرگسالی تعداد آن کاهش می یابد. نوع سوم سلول چربی، سلول های بژ هستند. آن ها در موش ها و انسان شناسایی شدند و عملکردهایی مشابه سلول های چربی قهوه ای دارند. تعداد سلول های بژ تا سن میانسالی کاهش می یابد، درواقع می توان گفت آن ها به سلول های ذخیره کننده انرژی تبدیل می شوند. محققین در این مطالعه اثر مصرف روغن ماهی را بر افزایش تعداد سلول های چربی بژ ارزیابی کردند. مدارک پیشین نشان می دهد که روغن ماهی برای سلامتی فواید زیادی دارد، که یکی از آن ها پیشگیری از تجمع چربی است. این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد و در آن موش ها به دوگروه رژیم غذایی پرچربی و رژیم غذایی پرچرب با روغن ماهی تقسیم شدند. یافته ها نشان داد که میزان افزایش وزن در موش هایی که روغن ماهی خورده بودند به میزان 10-5 درصد کمتر از گروه رژیم غذایی پرچربی بود. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Scientific Reports  منتشر شد.

منبع:


Minji Kim, et al.  Fish oil intake induces UCP1 upregulation in brown and white adipose tissue via the sympathetic nervous system. Scientific Reports, 2015
 

تعداد بازدید: 2244

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha